Gerards_zijlijn

  Zijlijn: GERARDS  Relatie Keeren/Keiren: zie 7G   Informatie verstrekt door : Frans TEUTSCHER (2010)
Willemina was een dochter van Jan Franciscus GERARDS en Maria SCHEPERS. Jan Franciscus Gerards werd ook wel Frans Maas genoemd en was een zoon van Geertruida Gerards en onbekende vader. Geertruida Gerards was een dochter van Franciscus Gerards en Willemina Rievers. Anna Gertrudis Geerardts (Gerards) trouwde op 11.07.1835 in Venlo met Peter Francis Maas geboren 18.01.1792 Echt overl 27.01.1842 Wageningen z v Alexander Maes en Helena Haken (Haeken, Harken)   Franciscus Christophorus Gerards geboren ca1760 in Groesbeek trouwde op 21.09.1799 in Tegelen met Anna Maria Wilhelmina Rijvers (Rievers) geboren ca1764 overl 05.09.1830 in Lottum dochter van Peter Hendrik Rievers (Rijvers) en Johanna Elisabeth Verhaag Kinderen: 1. Maria Agnes Gerards (Gerarts)  28.02.1789 Tegelen 2. Anna Gertrudis Gerards (Gerarts)  07.11.1790 Tegelen 3. Joannes (Johannes) Gerardus Gerards (Gerarts) 17.07.1792 Tegelen 4. Anna Gertrudis Gerards (Gerarts, Geerardts) 21.03.1796 Tegelen 5. Joanna Gerards (Gerarts)  07.03.1798 Tegelen 6. Gerard (Gerardus) Geratz (Gerards, Geraedts, Gerarts)  07.07.1799 Tegelen 7. Anna Maria Gerarts (Geraedts)  12.03.1802 Tegelen 8. Johannes Wilhelmus Geraedts (Gerarts)  22.01.1805 Tegelen   Volgens Toine Hendriks zou het Nr 2 zijn die met Peter Francis Maas is getrouwd, maar ik neem aan dat Nr 2 jong is overleden en dat het dus Nr 4 moet zijn geweest. Echter volgens de overlijdensakte van Geertruida zou ze in 1798 geboren zijn in Venlo. Er zijn dus nog twijfels. Als iemand van je familie soms eens in het archief in Venlo de trouwakte zou kunnen opzoeken van Anna Gertrudis Gerards en Peter Francis Maas, dan zou dat wellicht kunnen helpen.   Overlijdensakte Geertruida Gerards: Op heden den veertienden Julij des jaars achttien honderd zes-en-vijftig, zijn voor Ons David Adriaan Bisdom, Ambtenaar van den  Burgerlijken Stand, der Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland, verschenen: Jan Franciscus Gerards, zoon van natemelden overledene, oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, en Cornelis Wilmse Westland, oud veertig jaren, van beroep looijersknecht, wonende beide te Wageningen, welke ons hebben verklaard, dat op Zondag den dertienden Julij dezes jaars, des morgens ten zes ure, Geertruida Gerards, zonder beroep, geboren te Venlo en wonende te Wageningen, weduwe van Franciscus Maas, dochter van wijlen de echtelieden Franciscus Gerards en Willemina Rievers, in den ouderdom van achtenvijftig jaren, ten huize B zevenenveertig in Oud Wageningen, binnen deze Gemeente is overleden. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die naar voorlezing door de comparanten met ons is onderteekend. Getekend: D.A. Bisdom, J.F. Gerards, C.W. Westland   Jan Franciscus Gerards (werd ook genoemd Frans Maas) geboren 25.09.1824 Grubbenvorst/Lottum overl 29.11.1889 Wageningen zoon van Geertruida Gerards en NN gehuwd 01.02.1851 Wageningen met Maria Schepers, geboren op 08.09.1821 in Laag-Nieuwkoop/Breukelen overl 05.02.1902 Wageningen dochter van Andreas Hendrikus Schepe(r)s en Willemina (Willemijntje) van Dijk. Kinderen: 1. Andreas Franciscus Gerards geboren op 03.12.1851 in Wageningen, overl 06.08.1916 in Wageningen, gehuwd op 29.04.1881 Wageningen met Neeltje van Kapelleveen (hij is de grootvader van Neeltje Gerards die gehuwd was met Cornelis Krechting, die de ouders waren van Elisabeth Krechting, echtgenote van Frans Teutscher) 2. Willemina Gerards geboren 30.01.1854 Wageningen overl 12.06.1856 Wageningen 3. Geertruida Gerards geboren 11.02.1856 Wageningen overl 19.03.1926 Wageningen, gehuwd op 17.04.1874 Wageningen met Bernardus Hoogstede (Hooghstede) 4. Hendrikus Andreas Gerards geboren 18.08.1858 Wageningen  overl 12.11.1912 Wageningen  gehuwd 12.11.1886 Wageningen met Sophia Gijsberta Maria Berntsen 5. Willemina Gerards geboren 13.11.1859 Wageningen overl  27.10.1940 Lottum gehuwd 24.05.1892 Wageningen met Franciscus Sibertus Keiren  6. Gerard Gerards geboren 27.06.1862 Wageningen overl 30.10.1862 Wageningen