01-1639_Henricus_KeerenXJacobs

 

 HET BEGIN… Generatie 1 De hieronder volgende gegevens zijn gecontroleerd en waar nodig verbeterd en aangevuld door Jan H. Hansen (JHH) . Jan is archivaris en historisch en genealogisch onderzoeker en heeft het onderzoek in mijn opdracht uitgevoerd gedurende april – mei 2011. Bedankt Jan.
Henricus KERREN, KEREN, KEERE, KEIJREN alias HEIJNEN, geb. rond 1639 (geschat), wonende te Baarlo en te Helden in het Dorp, overl. ald. 10 mei 1718;
Huwt  Baarlo 8 mei 1664 (get. Georgius op Laetbroeck, koster Zeverus Engels) met Maria Jacobs alias Maria Johannis de Blerick (bij haar huwelijk), afk. uit Blerick?, geb. rond 1639 (geschat), overl. na 10 mei 1718.[1] 
Dochter van: ??
Kinderen uit dit huwelijk
1   Cristina Kerren, ged. Baarlo 15 januari 1664 (get. Judocus in den Bongardt,[2] Agneta op gen Bong),[3] overl. voor 27 juni 1672. Ovl voor 27 juni 1672
2   Jacobus Kerren, ged. Baarlo 9 februari 1665 (get. Gulielmus Verbon,[4] Maria aen gen Kerck),[5] Huwelijk
3   Wilhelmus Keren, ged. Helden 7 april 1667 (get. Wilhelmus van Dael namens Antonius van genen Sande,[6] Cornelia Gommens),[7] Huwelijk
4   Maria Heijnen, ged. Helden 18 november 1669 (get. Petrus Roggels,[8] Petronilla Janssen namens Helena Verbon)[9]. Ovl
5   Cristina Keren, ged. Helden 27 juni 1672 (get. Bartolomeus Setsen namens Jacobus Smolders, koster in Sevenem,[10] Magdalena Henrickx)[11], waarschijnlijk jong overl. Ovl
6   Joannes Keere (Keiren), ged. Helden 31 maart 1675 (get. Henricus Schreurs namens Wylhelmus Custers,[12] Helena Schreurs)[13], overl. ald. in het Dorp 7 september 1721.LK: Joannes is zeer waarschijnlijk identiek met Joannes KEIREN, ovl 7 september 1721 te Helden. In ieder geval is hij niet identiek met Jacobus (1.2) omdat bij het huwelijk van Wilhelmus in 1709 als trouwgetuige staat vermeld Joanne KERN en Joanna VERSONDERT. Bovendien staat als doopgetuige bij het eerste kind van zijn broer Wilhelmus vermeld Jac.KERN terwijl bij zijn derde kind staat vermeld Joh. KERN. Tenslotte staat op een losse pagina uit het begin van de 18e eeuw vermeld ” Jacob Jan ende Willem KEEREN soonen van Hendrick KEEREN”. Weliswaar is op deze pagina de naam Jacob doorgestreept maar hieruit blijkt in ieder geval dat Jan en Willem KEEREN “soonen” zijn van Hendrick KEEREN. Dat Jacobus zo goed als zeker een broer is van Willem KEIREN blijkt uit het feit dat zij wederzijds als doopgetuigen optreden. Gelet op het bovenstaande kan dan ook niet worden aangenomen dat Joannes KEIREN in feite Joannes Jacobus KEIREN zou hebben geheten. Ook het doopregister vermeldt slechts Joannes . Hij is met Joanna Verondert getuige bij het huwelijk van Wilhelmus en Cornelia (G)Heinen in 1709 en bij de doop van hun zoon Joannis in 1714. JHH:De op de website genoemde Joannes die  peter was bij dopen in respectievelijk 1711, 1722 en 1725 kunnen allemaal doorgestreept worden. Het betreft een leesfout: er staat telkens Joannes Beren c.q. Beiren. Onze Joannes was maar één keer peter en wel bij zijn neefje in 1714, zie hierna. Ovl 7 september 1721 Helden Dorp
Inleidende opmerkingen van JHH mei, 2011: De meest ingrijpende verbeteringen betreffen een aantal filiaties. – Zo bleek Joannes K., getrouwd met Maria Gielen, geen zoon te zijn van het echtpaar Keeren-Corsten, maar van het echtpaar Keeren-Wijnen. Overigens betreft dit een verbetering, die op de website van Cor Keeren eigenlijk al aangekondigd was. – Vervolgens bleek Henricus K., getrouwd met Agnes Wijnen, geen zoon te zijn van het echtpaar Keeren-Heijnen, maar van het echtpaar Jacobus K. – Joanna Gielen. – Tot slot is m.i. Joannes K., getrouwd met Maria Klutmans en Catharina Geelen, geen zoon van voornoemd echtpaar Jacobus Keeren-Joanna Gielen, maar van het echtpaar Keeren-Heinen! Kleinere verbeteringen betroffen data. Aanvullingen waren er ook: m.n. in de kerkregisters van Baarlo werden relevante dopen en een huwelijk gevonden.Bijzonderheden van JHH:  – Henricus was niet meter bij een doop te Helden op 30 maart 1706. Dit is een leesfout: er staat “Henricus Heenen”.Een “Henricus Kerren” is op 24 februari 1717 te Baarlo peter (hij werd vervan­gen, hij woonde immers te Helden) van Wilhelmus Hendrix, de zoon van Matthias H. en Maria Janssen. Zijn relatie met hen is onbekend.De aantekening “op een losse pagina uit het begin van de 18e eeuw” betreffende de zonen van Henricus heb ik niet kunnen controleren aangezien ik niet weet waar ik die moet zoeken.Voetnoten:     [1]  Zij is zeer waarschijnlijk niet identiek met de op de door LK genoemde Maria Jeucken, dochter van Gerardus J. en Maria van Lier. Vernoemingen en doopgetuigen die dit vermoeden zouden moeten ondersteunen ontbreken ten ene male. Ik zou haar herkomst in Blerick zoeken met als vader een Jacob (Janssen?) en mogelijk een Christina of een Maria. Christina of Maria kunnen ook best de moeder van Henricus Keeren zijn.[2]    Jodocus in den Bongert alias in gen Sant en op gen Hooffacker, gezworene te Baarlo 1646, overl. ald. 15 december 1641; tr. met Mechtildis (Metta) N.Uit dit huwelijk:

 1. a)Gertrudis in den Bongert, ged. Baarlo 15 december 1630 (get. Wilhelmus in den Bongart, Ermken Musers).
 2. b)Joannes in gen Bongardt, ged. Baarlo 10 oktober 1632 (get. Petrus in Gene Fucker, Maria in Gene Bongardt).
 3. c)Petronilla in gen Sant, ged. Baarlo 1 maart 1635 (get. Matthias Verbongh, Gertrudis op Muisen­moelen).
 4. d)Christina in gen Sant, ged. Baarlo 20 april 1641 (get. Henricus Welles, Anna in den Bongardt), overl. vòòr 11 maart 1643.
 5. e)Christina in gen Sant, ged. Baarlo 11 maart 1643 (get. Henricus op Heisz, Aleidis Streifers).
 6. f)Petrus op gen Hooffacker, ged. Baarlo 19 oktober 1644 (get. Gossuinus ab Arssen van Venlo, Aleidis Phlips van Neer).

De Bongart, Gen Sant, de Hofacker, de Fockert en de Bong waren/zijn allemaal boerderijen te Baarlo. De Muisemolen lag in Venlo. Intrigerend is natuurlijk het feit dat Jodocus ook dochters had met de voornaam Christina!

    [3]                  Een Agnes Verbongh stierf te Baarlo op 17 februari 1673. Volgens S. Verbong, Familie Verbong van verleden tot heden ca 1600-2001, Haelen 2002, 13, was zij een dochter van Cornelus Verbongh en Helena N.

    [4]                  Mogelijk identiek met: Wilhelmus Woulteri alias Verbongh, overl. Baarlo 5 mei 1679; tr. Baarlo 8 februari 1662 (get. Johannes Woulteri, Cornelius Verbong) met Anna Verbong, ged. Baarlo 6 februari 1641, overl. ald. 12 november 1694; dochter van Joannes Verbongh en Anna Stax.

Uit dit huwelijk:

 1. a)Johannes Woulters, ged. Baarlo 31 december 1662 (get. Guilhelmus Gribben, Agneta Verbong).
 2. b)Leonardus Woltheri, ged. Baarlo 1 januari 1666 (get. Joannes Woulters, Margrita Staex).
 3. c)Cornelius Wouters, ged. Baarlo 10 maart 1670 (get. Andreas Sanders, Johanna in gen Noot).
 4. d)Wilhelmus Wouters, ged. Baarlo 18 juli 1674 (get. Godefridus Daniels, Margareta Lettgens alias Symons).
 5. e)Ludovicus Wouters, ged. Baarlo 19 januari 1678 (get. Petrus Boom, Catharina Hamakers).

Hun nakomelingen gaan zich Verbong noemen: S. Verbong, Familie Verbong van verleden tot heden ca 1600-2001, Haelen 2002, 28.

    [5]                  Niet gevonden te Baarlo e.o. De boerderij de Bongard lag in Baarlo dichtbij de kerk, het is dus mogelijk dat zij een “aen de Bongart” was.

    [6]                  Niet gevonden in Helden of Baarlo.

    [7]                  Een Cornelia Goemans overlijdt te Helden op 5 januari 1673 en een Cornelia Gomans op 21 augustus 1677.

    [8]                  Er werden in Helden twee Petrus Roggels gedoopt in 1630 en 1633 als zonen van Joannes R. en E,izabetha Simonis. Zij kunnen niet identiek zijn met de Petrus Roggels, getr. met Elisabetha N. die in 1643 te Helden

    [9]                  Mogelijk identiek met: Helena Verbong(h);              tr. (1) Baarlo 14 januari 1657 (get. Godefridus op Loo, Wilhelmus Timmermans) met Johannes Schruijers, Schuryers, Schroers; zoon van Gerardus Schruijers; tr. (2) Baarlo 13 januari 1665 (get. Zeverus Engels, Anna Verbon) met  Henricus Verstappen alias Schreurs/Scroeyes.

Uit het eerste huwelijk:

 1. a)Gerardus Schuryers, ged. Baarlo 21 mei 1658 (get. Godefridus op Loo, Agneta Verbong).
 2. b)Joannes Schroers, ged. Baarlo 11 november 1660 (get. Judocus Bongarts!, Isabella Gribben).
 3. c)Matheus Schruijers, ged. Baarlo 7 oktober 1663 (get. Wilhelmus Gribben, Chatarina Dorren­bosch).

Uit het tweede huwelijk:

 1. d)Chatharia Schreurs, ged. Baarlo 7 mei 1666 (get. Guillmus Timmer­mans, Maria aen gen Kerck).
 2. e)Matthyas Scroeyes, ged. Baarlo 16 september 1669 (get. Arnoldus Deurdenbos, Anna in geen Bongaert).
 3. f)Helena Schreurs, ged. Baarlo 22 september 1672 (get. Godefridus Dorsers, Wendel aen gen Kijen).
 4. g)Maria Schreurs, ged. Baarlo 6 januari 1677 (get. Godefridus Trinekens, Catharina Dorrenbosch).

Volgens S. Verbong, Familie Verbong van verleden tot heden ca 1600-2001, Haelen 2002, 18, was zij een dochter van Mathias Verbongh en Helena N.

    [10]                Een persoon met die naam werd in Sevenum (nog) niet gevonden.

    [11]                Mogelijk identiek met: Magdalena Henrici; tr. Maasbree 11 mei 1674 (get. Gerardus Gysen, Laurentius Verlinden) met Matthias Linsen alias Guertz.

Uit dit huwelijk:

 1. a) Guilielmus Linsen, ged. Maasbree 24 januari 1675 (get. Godefridus Linsen, Johanna echtgenote van Lucas in Helden).
 2. b)  Maria Guertz, ged. Maasbree 17 augustus 1677 (get. Paulus Bitzen namens Laurentius Guertz, Isabella Custers).
 3. c) Gertrudis Geurtz, ged. Maasbree 5 september 1678 (get. Joannes Clement namens Petrus Geurtz, Johanna echtgenote van Johannis van der Schoot).

    [12]                Niet gevonden in Helden of Baarlo.

    [13]                Mogelijk identiek met voornoemde meter Helena Verbon!

 

JHH: In Baarlo werd ook nog gevonden: Johannes Kerren, geb. rond 1637 (geschat); tr. Baarlo 5 september 1662 (get. Mathias Kerren, Guilhelmus Verbong) met Maria Verbong, dochter van Matthias Verbongh en Helena. Volgens het boek van Sjra Verbong over zijn familie hertrouwde Maria te Baarlo op 19 januari 1668 met Andreas Sanders. Dat impliceert dat Joahannes Keeren tussen 1661 en 1668 moet zijn overleden. De enige kandidaat daarvoor is een :Joannes aen geen Heij, die aldaar sterft op 24 november 1667. Is hij de gezochte? Overigens bleven beide huwelijken van Maria Verbong kinderloos. Zijn deze Johannes en de getuige bij zijn huwelijk, Mathias Kerren, broers van stamvader Henricus? Mogelijk, maar vreemd is dan wel waarom geen van beiden peter was bij een van de kinderen van Henricus. Echter het is wel degelijk mogelijk dat de jongste zoon van Henricus K. in 1675 vernoemd werd naar deze Johannes. Niet onmogelijk is ook dat deze Johannes K. de vader was van Henricus en in 1662 op oudere leeftijd hertrouwde. Verder onderzoek in Baarlo zou misschien meer licht over deze kwestie kunnen laten schijnen.

 

JHH October 2011:

JHH_01_26_1667_02_09_a
Doc 1667-02-09 Blz 1
JHH_01_26_1667_02_09
Doc 1667_02-09 blz 2

9 februari 1667 Ten overstaan van Wilm van Knippenbeerch, richterbode, in plaats van de landscholtis Andryes Schijenck, Lennar Smollers en Wylm Jaecken, schepenen van het gerich Kessel en Helden, verklaart Adryaen van Hasselt, geassisteerd met haar momber Hencken Fijen, openbaar te hebben verkocht een huis met de plaats waarop het huis staat en de daarop rustende Koningstijns, gelegen op de Stoggerstraat, naast enerzijds het huis van Jan Smollers en anderzijds de gemeente, aan Hendryck Kerren en zijn echtgenote Marya, voor 250 gulden Roermonds. De helft moet zijn betaald voor Pinksteren a.s. en de andere helft 14 dagen voor Sint Jacob 1667. (RHCL, SA Helden inv.nr. 26, overdrachten 1663 1675, blz. 90)     

JHH_01_26_1668_03_07_a
JHH_01_26_1668_03_07_a

 

JHH_01_26_1668_03_07_b
Doc 1668-03-07 detail 1
Doc 1668-03-07 detail 2
Doc 1668-03-07 detail 2

7 maart 1668 Hendrick Keerren en zijn echtgenote Merry ruilen met Peter Huis en zijn echtgenote Dyrisken. Hendrick Keerren en Merry krijgen van Peter Huis een schuur met zes roeden plaats gelegen naast het huis van Alliten Smollers op de Stoggherstraat en rondom in de gemeente plus 80 gulden, die reeds zijn betaald, en Peter en Dirisken krijgen een huis met zeven roeden vier voet plaats gelegen naast Jan Smollers huis en anderzijds de gemeente. Mocht iemand deze ruiling verbreken volgt een boete van 300 pattacons. De akte werd ondertekend door “Heinrich Kiehrren” en “Peter Huies” en de getuigen: “Welm Juecken” en ” Tijes Ingels”. (RHCL, SA Helden inv.nr. 26, overdrachten 1663 1675, blz. 127)

 

JHH_01_26_1668_09_11_a
Doc 1668-09-11 Blz 1
Doc 1668-09-11 blz 2
Doc 1668-09-11 blz 2
Doc 1668-09-11 blz 3
Doc 1668-09-11 blz 3

11 september 1668 Ten overstaan van Wilm van Knippenbeerch, richterbode in plaats van de landscholtis Andrys Schinck, Wilm Jaecken en Sylcken Selen, schepenen van het gericht Kessel en Helden, verschijnen Jan Cloten en zijn echtgenote Itten, en Antony Deckers en zijn echtgenote Catarina, te verkopen aan Hendryck Keeren en zijn echtgenote Marya een huis en hof met de daarbij horende boomgaard, naast aan een einde de erven van Wilm van Knippenberch, enerzijds de erven van Tijs der Smet en Maria en anderzijds den Hoghenweg, plus twee morgen akkerland gelegen naast Huib Comans en Jan Heijmans erven, anderzijds Maes Heijmans erven, met het voorhoofd aan het voetpad en met ander aan Letten Heijmans erven, voor 800 gl. De koper beloofd 150 gulden te betalen aan Jan Cloten op 1 oktober a.s. en 150 gulden op 30 november a.s., aan Antony Deckers moet de 500 gulden worden betaald op 1 oktober 1669 plus 4% rente over dat jaar. (RHCL, SA Helden inv.nr. 26, overdrachten 1663 1675, blz. 116)

 

Doc 1669-02-15
Doc 1669-02-15

15 februari 1669 Ten overstaan van Maes van Knippenbeerch, richterbode in plaats van de landscholtis Andryes Schijenck, Lennart Smollers en Sylken Seelen, schepenen van het gericht Kessel en Helden, verklaren Hendryck Keeren en zijn echtgenote Merry te aan Allyten van Knippenbeerch alias Smollers een schuur met zes roeden plaats gelegen op de Stoggerstraat en rondom in de gemeente en naast het huis van Allyten voornoemd op de Stoggerstraat, voor 150 gulden, die reeds betaald zijn. (RHCL, SA Helden inv.nr. 26, overdrachten 1663 1675, blz. 126)

Doc 1681-04-21 foto 1
Doc 1681-04-21 foto 1
Doc 1681-04-21 foto 2
Doc 1681-04-21 foto 2

 

 

21 april 1681 Ten overstaan van Joannes Jorgens, in plaats van de scholtis, en de gezamelijke schepenen van Helden lenen Henrick Keijren en zijn echtgenote Maria Jacobs van de Kerk van Helden 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% te betalen jaarlijks met Onze Lieve Vrouw Lichtmis [2 februari] met als onderpand twee morgen bouwland gelegen in het Boskensveld naast enerzijds Gies Heijnen, anderzijds Hoeb Comans en Jan Ratmaeckers erven, belast met een tijns aan de Heer van Macken; idem aan de Hegge een morgen bouwland naast enerzijds het erf van Jen Janssen en anderzijds de gemeente; idem een stuk bouwland gelegen in de Weeck naast de erven van Peter Sloots en Maria Joosten; idem huis en hof gelegen in het dorp naast het huis van Maria Joosten, belast met vier vat pachtrogge Heldense maat, waarvan Maria Joosten een derde deel moet dragen, belast met een obligatie aan Lenart Claes, groot 200 gulden. (RHCL, SA Helden inv.nr. 27, overdrachten 1675 1699, blz. 125, idem blz. 134)

Doc 1710-06-11
Doc 1710-06-11

 

11 juni 1710 Hendrick Keeren en zijn echtgenote Maria Jacobs verklaren aan Peter Heesen schuldig te zijn veertig gulden en hem daarvan jaarlijks 4% rente te geven met als onderpand al hun roerende en onroerende goederen. De originele akte was ondertekend door “Hendrick Kerren” en voorzien met het handmerk van Maria Jacobs. (RHCL, SA Helden inv.nr. 28, overdrachten 1700 1735, blz. 69)

 

Onze Naam……..

Volgens Hans Keiren (10-14A) op 19-oktober-2000: “Kern is een heel gebruikelijke naam in Noord-Zwitserland en Zuid-Duitsland. Hoogstwaarschijnlijk zijn onze voorouders de Rijn afgezakt (Saarland) en zo in het zuiden van Nederland terechtgekomen. Kern schijnt van oorsprong een Keltische naam te zijn. Bij ons over de grens kom je veel namen tegen die enigszins op die van ons lijken (Keren, Kehren, Kerens maar ook in Nederland zelf (Kieren, Keirens). Allemaal familie? Het is ook altijd leuk te vermelden dat er een japanse voornaam Keiren bestaat en een engelse voornaam Kieran. Verder mag de arabische stad Keren natuurlijk niet onvermeld blijven. Wat dacht je verder nog van de russische familienaam Kerensky (zoon van Keren). Je ziet, we hebben een echt internationale naam.” Na een tip (1999) van Wilhelmus KEIREN (9-28) en zijn zoon John Keiren (10-27) heb ik contact gezocht met de gemeente Breuggen (Duitsland) waar nog steeds Kern’s woonachtig zijn. Breuggen zou een goede mogelijkheid zijn omdat het niet ver van nederlandse grens ligt. Ik houd u op de hoogte.

In maart 2005 heeft Cor Keeren (10-12) belangrijke aanvullende gegevens verschaft over de eerste en tweede generatie.

Eind juli 2010 heb ik Lei Keiren en zijn echtgenote Ria Knuiman (9-21) bezocht die mij enorm veel nieuwe informatie hebben verstrekt die in de komende maanden door ga spitten en aanbrengen. De gegevens van Lei zijn gemerkt met (LK). Bedankt Lei en Ria.

Dat onze achternaam tot midden 19e eeuw voorkomt als Kern, Keere, Keiren en Keeren heeft te maken met het ontbreken van bevolkingsregisters vóór die tijd. Tot de franse tijd waren het de geestelijken die de namen min of meer fonetisch opschreven.

 

Stamboom 1639 – 2014