02_1665_Jacobus_KeerenXGielen

  Gen 2 

 De hieronder volgende gegevens zijn gecontroleerd en waar nodig verbeterd en aangevuld door Jan H. Hansen (JHH) . Jan is archivaris en historisch en genealogisch onderzoeker en heeft het onderzoek in mijn opdracht uitgevoerd gedurende april – mei 2011.

Jacobus KERREN (KERRN, KEIREN, KERN), ged. Baarlo 9 februari 1665, wonende te Helden Dorp, overl. tussen 19 november 1740 en verm. 12 januari 1749, verm. eind 1747 aan dysenterie; [1]  Ouders
Huwt te Helden 19 januari 1702 met dispensatie van de roepen (get. Wilhelmus Kern, Andrea Gielen) met Joanna GIJELEN (GIELEN) ged. Helden 24 maart 1665, overl. ald. in het Dorp 3 januari 1729;
Dochter van: Theodorus Gielen en Ida Teijen.
Kinderen uit dit huwelijk
1   Theodorus Kern, ged. Helden 28 oktober 1702 (get. Wilhelmus Kern ,broer van vader LK, Andrea Gielen, zus van moeder LK),volgt IIIa        Huwelijk 
2   Henricus Keiren, geb. rond 1705 (geschat), volgt IIIb. Huwelijk 
3   Joannes Kerrn, ged. Helden 6 juli 1709 (get. Theodorus Brummes , man van zuster van moeder LK, Cornelia Heinen namens Maria Jacobs, grootmoeder van moeder LK), overl. voor 10 november 1717.[2]  Ovl voor 10 nov 1717
Bijzonderheden: 1729 Gezinssamenstelling: Jacob KEIREN 2 zonen boven 10 jaar (Theodorus en Joannes Henricus). De zonen wonen dus blijkbaar nog thuis. Getuige bij dopen:  1.Helden D1705-028  31 mei 1705 Baptizatus est Leonardus filius Joannes Gielen et Joanna Janssen coniugum susceptores Jacobus Keeren et Catharina van Dael. 2. Helden D1708-005 15 januari 1708 Baptizata est Ida filia Petri Gubbels et Mechtildis Gielen coniugum susceptores Jacobus Keren et Maria Cuipers 3. Helden D1710-052  09 oktober 1710 Baptizatus est Henricus filius Jacobi Gommans et Maria Gielen coniugum susceptores Jacobus Kern et Maria Gommans4.Helden D1721-014   13 maart 1721 Baptizata est Gertrudis filia Joannes Gommans et Maria Smidts conigum susceptores Joannes Smidts cinius loco asfitit Jacobus Keiren et Anthonia Peters 5.Helden D1724-059 25 november 1724 Baptizata est Martina filia Joannes Gommans et Maria Smidts conigum susceptores Jacobus Smidts cuius loco asfitit Jacobus Keiren et Catharina Gommans  

Bijzonderheden JHH:  Andermaal, ook van dit gezin is de samenstelling in 1729 niet gecontroleerd, maar op de website zou dit dienen te worden verbeterd in “… 2 zonen boven 10 jaar (Theodorus en Henricus) …”.            Jacobus was een aantal malen peter, zoals uit de gegevens op de website blijkt. Behalve bij zijn eigen familie was dit in 1705, 1708 en 1710, telkens als aange­trouwde oom. De gegevens van 1721 en 1724 kunnen gevoeglijk worden doorge­streept: Jacobus was hier niet zelf peter, maar trad op namens derden. Toegevoegd kunnen wel nog (ook nu als aangetrouwde (oud)oom) 3 september 1704 bij Cornelia Smollers, dochter van Winandus S. en Andrea Gielen, en 10 oktober 1739 bij Leonardus Gielen, zoon van Theodorus G. [= zoon van Joannes G. x Joanna aen gen Eijnt] en Anna Hermans. 

[1]    Zie eerder.    [2]  Hij staat niet in: DTB‑register paro­chie Helden inv.nr. 60‑7, Lijst met ge­vormden te Helden door de bisschop van Roermond Angelus d’Ongnys. Indien hij nog geleefd had was hij zonder twijfel bij die gelegenheid zijn gevormd.

Stamboom 1639 – 2014