03-1702_Theodorus_KeerenXKorsten

   

Generatie: 3

  Theodorus Kern (Keiren, Keeren), ged.Helden 28 oktober 1702, wonende te Helden in het Dorp, overl. ald. 16 oktober 1743;  Ouders
Huwt op 05-mei-1729 te Helden met Cornelia KORSTEN. Geboren 17-januari-1704 Helden (dorp) Ovl. 04-september-1773 te Helden Dorp.     DTB Helden 50.12.13 Huwelijk 5 mei 1729 tussen Theodorus KERN en Cornelia KORSTEN. getuigen zijn: Henricus KEIREN (jongste zoon van 2A  LK) en Maria KORSTEN (zuster vrouw LK).
Dochter van: Joannis en Helena JANSEN.
Kinderen uit dit huwelijk
1   Joanna Keeren, ged. Helden 27 maart 1730 (get. Jacobus Keeren, Helena Jans­sen)[1], wonende te Helden Everlo, overl. ald. 19 maart 1753; tr. Baarlo 8 november 1752 (get. Joannes Kerren, Lenora Eijngels) met  Thomas Engels, ged. Helden 22 april 1730, wonende te Helden Everlo en te Helden Onder, overl. ald. 26 april 1797, hij hertr. met Elisabetha van den Beucken en met Petronella Verhaegh;[2] zoon van Leonardus Engels en Maria Heesen. Uit dit huwelijk geen kinderen. Begr. 19 maart 1753 te Helden Everlo
2   Joannes Ged. 12-maart-1732 te Helden      ( Helden D1732-003  12-maart-1732 Baptizatus est Joannes filius Theodorus Keeren et Cornelia Koorsten coniugum susceptores Joannes Koorsten (grootvader moeder’s zijde LK) et Joanna Janssen )    overl. na 12 september 1771. overl. na 12 september 1771.
3   Henricus Ged. 22-oktober-1734 te Helden.   (Helden D1734-039   22-10-1734 Baptizatus est Henricus filius Theodorus Keiren et Cornelia Korsten coniugum susceptores Henricus Keiren (jongste zoon van 2A LK) cuius loco astitit Jacobus Keiren et Maria Korsten (zuster van moeder)) Ovl 30 mei 1800 Helden Ongehuwd
4   Cornelia/ Corneille Ged. 03-februari-1738 Helden,      Doopgetuigen Joannes VERSONDERT en Jacobus KEIREN. Was ongehuwd bij overlijden. Echter volgens informatie verkregen van Riek Nabben-Keiren was zij gehuwd (geweest?) met Jacob DORSSERS. Verder onderzoek (GEN) geeft aan dat zij inderdaad getrouwd was met Jacob/Jacques DORSSERS want op 8 augustus 1804 staan zij beide vernoemd als ouders bij het huwelijk van Jacques DORSSERS (Geb.25 februari 1769 te Helden) en Gertrude VERSCHAREN (Geb. 25 april 1765 te Helden) 17 september 1810 staan zij beide als ouders vernoemd bij het huwelijk in Helden van Jacques DORSSERS (Geb Helden) en Jeanne Gielen (Geb. Helden). Niet vermeld staat dat Cornelia toen blijkbaar reeds overleden was. 2010 GLI: 2 oktober 1766 te Helden trouwakte tussen Cornelia en Jacobus DORSSERS. Get: Joanna VERSONDERT en Joannes KEEREN.Kinderen:

  1. Jacques DORSSERS G: 1769 Helden O: 7 nov 1818 Helden, 49 jaar oud. H: Jeanne GIELEN.
  2. Cornelia DORSSERS G: 1774 Helden O: 4 apr 1844 Helden 70 jaar oud. H: ?? met Hendrik Hendrixs.
In Helden boek50.12-13 op 2 okt 1766 huwelijk tussen Jacobus Dorssers en Cornelia Keeren. Get: Joanne (sic) Keeren en Joanna Versondert.

 

JHH: Cornelia Keiren, ged. Helden 3 februari 1738 (get. Jacobus Keiren namens Joannes Versondert, Maria Gielen), overl. ald. 12 mei 1808; tr. Helden 2 oktober 1766 (get. Joannes Keeren, Joanna Versondert) met Jacobus Dorssers, ged. Kessel 25 maart 1741, landbouwer te Helden Dorp, overl. Helden 30 juli 1809; zoon van Theodorus Dorssers en Maria Kessels. Zie bijzonderheden: 

Ovl 11 mei 1808 Helden
6   Maria Keiren, ged. Helden 19 november 1740 (get. Jacobus Keiren, Maria Korsten namens Helena Jansen), waarschijnlijk overl. Helden Dorp 27 juni 1747 (als “proles Theodori Keiren” = kind van Theodorus Keiren.[3]

Begr. 7 juli 1773 Helden
Bijzonderheden:  DTB Helden 50.4 Geboorte 3 februari 1738 van Cornelia dochter van Theodoris KEIREN en Cornelia KORSTEN. Doopgetuigen Joannes VERSONDERT in wiens plaats stond Jacobus KEIREN en Maria GIELENTheodorus was getuigen bij: 1. Helden D1731-054  09 december 1731 Baptizata est Wilhelmina filia Wilhelmus Wilms et Gertrudis Korsten coniugum susceptores Theodorus Keijren et Matthia Franssen 2. Op 28-september-1740 was Theodoris samen met Beatrix Versondert getuige bij de doop van Michael Versondert, zoon van Joannes en Maria KORSTEN  (Helden D1740-026   28-09-1740  Baptizatus est Michael filius Joannes Versondert et Maria Korsten coniugum susceptores Petrus Korsten cuius loco astitit Theodorus Keiren et Beatrix Versondert )

- Op 27 juni 1747 wordt begraven op kerkhof Dorp, Helden een kind van Theodorus (proles) dus geen naam vermeldt.

 

JHH: Theodorus was behalve bij de op de website genoemde dopen uit 1731 en 1740 (waarvan de laatste eigenlijk niet telt, omdat hij hier plaatsvervanger was) nog een keer peter in Helden op 24 juni 1742 bij Joannes Korsten, zoon van Arnoldus Korsten en Catharina Gielen. Ook nu weer als aangetrouwde oom.

 

JHH Bijzonderheden Cornelia:30 november 1781 Jacobus Dorssers en zijn echtgenote Cornelia Keiren blijven borg voor Jan Gommans en Peter Korsten voor een bedrag van 92 pattacons 1 schilling 4 strs., die deze krachtens decreet dd. 12 november jl. van dit gericht moeten betalen aan het Karthuizerklooster te Roermond binnen het jaar. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 527)27 december 1784 Jacobus Dorssers en zijn echtgenote Cornelia Keiren lenen van Joseph Hendrix en zijn echtgenote Mechtild Knippenbergh 500 gl. Kleefs tegen een jrl. rente van 4% met als onderpand 1/3 deel van een huis met bijbehorend bouw en weiland, samen groot 10 morgen, gelegen in verschillende percelen en afkomstig uit de voorouderlijke erfenis en aankopen plus het gehele beemptje van Janis Smolders, in totaal jrl. belast met 2 vat rogge erfpacht aan de Armen alhier, 2 vat aan de Kerk en ieder derde jaar 2 vat rogge aan de Kosterij alhier en ook cinsroerig aan de Heeren Novalia (met octrooi). (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 618) Uit dit huwelijk: a) Theodorus Dorssers, ged. Helden 7 november 1766 (get. Henricus Keeren namens Petrus Martens, Cornelia Korsten). b) Jacobus Dorssers, ged. Helden 23 februari 1769 (get. Henricus Keeren, Maria Korsten namens Joanna Dorssers). c) Maria Dorssers, geb. Helden Dorp 12 september 1771, ged. Helden 12 september 1771 (get. Joannes Versondert namens Joannes Keeren, Cornelia Korsten). d) Cornelia Dorssers, geb. Helden Dorp 27 maart 1774, ged. Helden 27 maart 1774 (get. Joannes Versondert namens Henricus Keren, Maria Korsten).

    [1]    Zij is de grootmoeder van het kind en dus niet een “zuster vrouw”, zoals op de website staat.

    [2]   Thomas Engels; tr. (2) Helden 14 juni 1753 (get. Joannes van den Buicken, Eleonora Engels) met  Elisabetha van den Beucken, ged. Helden 4 december 1727, overl. Helden Everlo 30 mei 1761; dochter van Bartholomaeus van den Beucken en Elisabetha Jannes; tr. (3) Helden 3 februari 1762 (get. Joannes Joosten, Cornelia Vissers) met Petronella Verhagh, ged. Helden 17 maart 1724, begr. 28 mei 1810; dochter van Gerardus Verhagh, armenmeester te Helden 1719, en Francisca Franssen.  Uit zijn tweede huwelijk:  a)  Joannes Engels, ged. Helden 30 juni 1754 (get. Joannes van den Buecken, Petronella Slots namens Cornelia Corsten).  b)  Maria Engels, ged. Helden 3 februari 1756 (get. Joannes Joosten, Petronella van den Buijcken namens Elisabeth Jannis), overl. vóór 3 maart 1757.  c)   Maria Engels, ged. Helden 3 maart 1757 (get. Petrus van Heughten, Eleonora Bollen namens Margaretha Haenen).    d)  Bartholomaeus Engels, ged. Helden 5 februari 1760 (get. Simon van den Buecken, Hendrina Engels).  Uit zijn derde huwelijk:   e)   Elisabeth Engels, ged. Helden 26 juni 1763 (get. Wilhelmus Verhaegh, Petronella van den Beucken).  f)   Gertrudis Engels, ged. Helden 21 december 1765 (get. Petrus Borghs, Leonora Engels).

               Zie voor de familie Verhaegh: M. Verhaegh, Genealogie Verhaegh, Verhaeg, Verhaagh, VerHaagh, Verhaag, Cambria 1996, 176.

[3]      De Maria K. die volgens de website in 1773 sterft is m.i. haar gelijknamige nicht, zie hierna.

Stamboom 1639 – 2014