04-1758_Gijsbertus_vdVorstenboschXvCasteren

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  8-49   

9-97 &       9-98

van den       VORSTENBOSCH Gijsbertus Joannis Geb. 1758?? te Schijndel?? Beroep: ??   Overledene Gijsbert van de Vorstenbosch, Relatie overledene Johanna van Kasteren ,Vader overledene Jan van de Vorstenbosch , Moeder overledene Helena van der Heijden, Soort registratie overlijdensakte, Aktenummer 75, Plaats Schijndel,  Datum overlijden 28-12-1825, Datum akte 00-00-1825,  Periode 1825 , Deel Overlijdensregister Schijndel 1825,  Toegangsnr. 50 , Inv.nr. 7073   Informatie ouders

Bruidegom Gijsbertus van den      Vorstenbosch Bruid Joanna van Casteren Woonplaats Sint-Oedenrode Soort      registratie trouwakte Diversen Get: Joannes van den Boogaert en Elisabeth      van den Oetelaer Plaats Schijndel Plaats huwelijk Schijndel Datum huwelijk 20-05-1792 Periode 1773-1830 Deel Rooms-Katholiek trouwboek 1773-1830 Toegangsnr. 1455 Inv.nr. 42 Voor de kerk.Bruidegom Gijsbert van den Vorstenbosch Geboorteplaats Schijndel Bruid Johanna van Casteren Soort registratie trouwakte Religie Sch Plaats  Schijndel Plaats huwelijk Schijndel Datum ondertrouw 05-05-1792  Datum huwelijk 20-05-1792 Periode 1784-1801 Deel Schepenbank trouwboek      1784-1801 Pagina 113v Toegangsnr. 1455 Inv.nr. 26. Schepenbank.
  8-50   

9-99 & 9-100

van CASTEREN Jo(h)anna Alberti Geb. ?? 1765 te  Sint Oedenrode. Landbouwster en wonende in Schijndel (1827).  Overledene  Johanna van Casteren Relatie overledene Gijsbert van de Vorstenbosch      Vader overledene Albertus van Casteren Moeder overledene Pieternel Vriens      Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 38 Plaats Schijndel Datum overlijden 29-04-1832 Datum akte 00-00-1832 Periode 1832 Deel      Overlijdensregister Schijndel 1832 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 7073   Informatie ouders

Kinderen uit dit huwelijk
1    Joannes van de Vorstenbosch  Ged. 22 okt 1792 Schijndel Getuige 1 Albertus Antonii van Casteren Getuige 2 Adriana Joannis  van den Vorstenbosch Huwelijk
2   Helena Geb. ?? te ??  Huwt van de Abraham van den Besselaar Ovl 31 maart 1832 Schijndel
3   Peternel Geb ?? te ??   Huwt ??      te ?? met Peter BROKS Ovl 11 dec 1866 Schijndel
4   Petrus, Ged. 27 mei 1802 te Schijndel Huwelijk  
5   Katharina  Geb. 22   april 1808 te Schijnde Huwelijk
6  Albertus Geb ?? te ?? Ovl 22 juli 1820 Schijndel
AKTEN:
  •  In het huwelijk register van de kerk staat dat Joanna Alberti afkomstig is uit St. Oedenrode (Roy St.Oda (parochie?) (BHIC Kopie). Schepenbank Schijndel, ondertrouw op 5 mei 1792.(BHIC Kopie). Schepenbank Schijndel: ” Deweijler geene Wettige Verhinderinge  zijn voorgekoomen ,zoo sijn Gijsbert Jan Ariens van de VORSTENBOSCH  jongman En Johanna Van CASTEREN jonge Dochter bijde woonende alhier, naar blijkinge van de gedaane huwelijksche proclamatien, en naar voorleesinge  van het Formulier daar toe staande  Wettig Getrouwt, en in den      Huwelijken Staat bevestigt. Binnen Schijndel op Heeden Den Twintigsten      Meij 1700 Twee en Neegentigh, getuijgen waaren hier onder de      ondergeteekende Scheepenen. ” Kruisjes voor handtekening van het      echtpaar. (BHIC Kopie)
  • Na het overlijden van Gijsbertus wordt de nalatenschap op 30 juni 1829 volgens akte No 75 of 15 als volgt vastgelegd:” Wij ondergeteekenden, Johanna van KASTEREN, weduwe van Gijsbert van de VORSTENBOSCH, landbouwster, Johannes van de VORSTENBOSCH,  eerder weduwnaar van Katharina VERHAGEN en laatst van Johanna Maria van DUIJL, . Peter van de VORSTENBOSCH, ongehuwd, landbouwer en Helena van de VORSTENBOSCH, ongehuwd, landbouwster wonende te SCHIJNDEL, provincie Noord-Brabant, Koninkrijk der Nederlanden, onder het gehucht Weibosch, letter B No. 38 en Pieternel van de VORSTENBOSCH, huisvrouw van Peter BROKS, landbouwster,   mede wonende te Schijndel en kiezende alle woonplaatst ten woonhuize van Johanna van KASTEREN voormeld, verklaren dat de nalatenschap van Gijsbert van de VORSTENBOSCH onzen man en vader, overleden alhier den 28ste December des vorigen jaars en laatst gewoond hebbende den zijnen meer vermelde woonhuijze, te weten de haaffelijke (= roerende) en de Pagt  der Erfhaaffelijke en vaste goederen door Johanna van KASTEREN, des overledenes huisvrouw en het erfregt der erfhaaffelijke en vaste goederen door Johannes, Peter, Helena en Peternel van de VORSTENBOSCH des overledenes meerderjarige en Katharina van de VORSTENBOSCH des overledenes minderjarige dochter, ab intestato (=zonder testament) geerfd wordt, dat tot deze nalatenschap de volgende onroerende goederen behoren.No. 1. Een Huis, bestaande in eene landmans woning, Koestal, dorschstal en Schapen stal, Hof, boomgaard en aangelegen bouw en wei of Hooilanden met den berg beplant met hakhout, houtwassen en voorpotinge  daar aan gehoorende, gestaan en gelegen binnen dezen Dorpe onder het  gehucht Weibosch zijnde het huis genommerd Letter B 38 en de landerijen 271, groot 72 Nederlandsche Roeden 16 ellen. No.2 En een Perceel bouwland met de graskanten, houtwassen en      voorpostinge daar aangehoorende, gelegen binnen den Dorpse en gehuchte      voorschreve, achter den berg, zijnde No.L?? 862, groot 1 Nederlandsche      Bunder, 5 Roeden, 27 Ellen.  Dat door dit overlijden geen Fidei Commis (=beperking van gebruik) is overgegaan noch vruchtverbuik vervallen.  Schijndel den 30 ste Junij 1826  De hele familie tekent met “X” daardoor aangevende niet te      kunnen schrijven of tekenen. (BHIC Kopie)
  • Overledene Albertus van de Vorstenbosch Vader overledene      Gijsbert van de Vorstenbosch Moeder overledene Johanna van Casteren Soort      registratie overlijdensakte Aktenummer 63 Plaats Schijndel Datum      overlijden 22-07-1820 Periode 1820 Deel Overlijdensregister 1820      Toegangsnr. 50 Inv.nr. 7072
  • lBruidegom Johannes Markus Geboorteplaats Schijndel Geboortedatum      07-03-1787 Vader bruidegom Gijsbert Markus Moeder bruidegom Helena van Engeland Bruid Katharina van de Vorstenbosch Geboorteplaats      Schijndel Geboortedatum 22-04-1808 Vader bruid Gijsbert van de      Vorstenbosch Moeder bruid Johanna van Casteren Soort registratie      huwelijksakte Aktenummer 7 Diversen Akte bevat meer informatie Plaats      Schijndel Datum huwelijk 26-03-1829 Periode 1829 Deel      Huwelijksregister Schijndel 1829 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 7027
  • Overledene Petronella van de Vorstenbosch Relatie overledene      Peter Broks Vader overledene Gijsbert van de Vorstenbosch Moeder      overledene Johanna van Kasteren Soort registratie overlijdensakte      Aktenummer 100 Plaats Schijndel Datum overlijden 11-12-1866 Datum      akte 00-00-1866 Periode 1866 Deel Overlijdensregister Schijndel 1866      Toegangsnr. 50 Inv.nr. 7077
  • Overledene Helena van de Vorstenbosch Relatie overledene Adrianus      Abraham van den Besselaar Vader overledene Gijsbert van de      Vorstenbosch Moeder overledene Johanna van Kasteren Soort registratie      overlijdensakte Aktenummer 30 Plaats Schijndel Datum overlijden      31-03-1832 Datum akte 00-00-1832 Periode 1832 Deel Overlijdensregister      Schijndel 1832 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 7073

Stamboom 1639 – 2014