05-1773_Johannes_KeerenXSergeant

Joannes (Jan) KEIREN/KEREN, Geboren 18-oktober-1773 Helden, Stogger, Ovl 22-december-1850 Helden. Beroep: zadelmaker, haammaker, landbouwer.             Ouders

Huwt op 26-september-1792 te Helden, Get: Jacobus KEIREN en Petronella KEIREN met :

Joanna Isabella SERGEANT akkervrouw. Geb. 24 mei 1770 (JHH) te Wassenberg (Pruissen). Ovl 11 maart 1831 te Helden, Stogger.  Dochter van Petrus Willem en Joanna DINKELS.   Ouders

Zij had waarschijnlijk de meest misspelde achternaam in de familie want ik heb haar ook aangetroffen in documenten als: SERJEAN, SCHERJEAN, (la) SCHERGANG, CHERGAN, SCHERJAN, LERJAN, SCHERSANG, SCHER , LASCHERGANG,

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Joannes KEIREN Ged. 26-november-1792 Helden, Stogger. Get. Theodorus GHIELEN en Maria GHIELEN. Ovl als kind?

2. Henricus KEIREN Ged.16-november-1794. Get. Franciscus KEIREN namens Theodorus SCHERSJAN en Joanna KEIREN. Overlijdt 11-Germinal voor 1807. Volgens gegevens van Riet Nabben-Keiren is dit 01-april-1801. Ovl 1 april 1801 Helden

3. Petrus KEIREN Geb/ged 24/25 november-1796 Helden.   DTB 50.6.8. Helden. Geboren 24 november 1796, gedoopt de 25e is Petrus wettige zoon van Joannis KEIREN en Isabella SERJAN. Get: Joannes Petrus BERNIERE en Petronella KEIREN.        Huwelijk  

4. Anna Maria KEIREN 12-januari-1799 Helden. Ovl 19 februari 1851 Helden.       Huwelijk

5. Dorothea 31-maart-1802 Helden (tweeling). Theodora bij ovl.  12 November 1867.  Blijft ongehuwd.  Ovl. 12 november 1867 Roermond

6. Agnes KEIREN 31-maart-1802 Helden (tweeling). Ovl 13 november 1865 Helden.   Huwelijk

7. Joanna KEEREN Ged. 23 april 1804 Helden. Ber: akkermeid, herbergiester en akkervrouw. Ovl. 1 januari 1860 Helden.   Huwelijk

8. Petronella KEIREN 17 -november-1805 Helden. Ovl  26 September 1852 Someren.   Huwelijk

9. Henricus/Henri KEEREN Geb/Ged. 24-juli-1807 Helden, Stogger. Get. Silvester BRUMMANS en Petronella KEIREN.    Huwelijk

10. Francina (Francisca/Franciose) KEIREN Ged. 26-juni-1809 Helden, Stogger. Get. Matthias JOOSTEN en Henrina JANSSEN.    Huwelijk

11. Johanna Maria/ Jeanne Marie KEEREN Ged. 04-december-1811 Helden. get.Petrus JOOSTEN en Maria GIELEN Ovl. 15 augustus  1813 Helden

12.  Pierre/Petrus Johannes KEIREN Geb/Ged. 11/12-maart -1814 Helden, Stogger.       Huwelijk

 

 

Het raadsel van de Twee Pieten.

Er was verwarring omtrent het feit dat er onder kind 3 en kind 12 twee kinderen voorkomen met dezelfde naam. Het kan natuurlijk zijn dat ze bij het twaalfde kind vergeten waren hoe het derde heette maar toch vond ik het de moeite waard om het eens verder te onderzoeken.

Het resultaat voor kind 3 was: DTB 50.6.8. Helden. Geboren 24 november 1796, gedoopt de 25e is Petrus wettige zoon van Joannis KEIREN en Isabella SERJAN. Get: Joannes Petrus BERNIER en Petronella KEIREN.

en voor kind 12: BS Helden. Geboorte. Op 12 maart 1814 (Akte in het frans) verschenen Jean KEIREN oud 45 jaren, beroep haammaker, wonende te Helden , hij presenteerde een kind van het mannelijk geslacht geboren 11 maart 1814  01.00 uur van Jean KEIREN en Jeanne Isabelle SERGEANT zijn echtgenote, wonende te Helden in huis no. 276 Stoggerstraat en dat de voornaam krijgt van Pierre (niets meer). Get.Guillaume HENDRIX 30 JAAR, dagloner,wonende te Helden en Pierre JANSSEN, 25 jaren, landbouwer wonende te Helden.

DTB Helden 50.9.11. blz 53. Geboren 11 maart 1814 en gedoopt de 12e is Petrus Joannes wettige zoon van Joannes KEIREN en Joanna Isabella SERGANT echtgenoten. Get:Petrus JANSEN en Maria JOOSTEN.

Officieel was er dus een Petrus en een Pierre die gedoopt was als Petrus Johannes dus er waren inderdaad twee Pieten in de familie.

 

Akte van Successie

Akte van Successie. Na het overlijden van vader Jan wordt op 2 juli 1851 (getekend) en op 20 augustus 1851 (ingediend) een Akte van Successie opgemaakt omdat er geen testament is. De ondergetekenden: 1. Peter KEIREN zadelmaker wonende te Horn, 2. Dorothea KEIREN, dienstmeid wonende te Roermond, 3. Petronella KEIREN, gehuwd met Willem KOOPMAN, smid, wonende te Zeumeren (Someren?) 4. Hendrik KEIREN, zadelmaker, wonende te Deurne beide provincie Noord Brabant, 5. Anna Maria KEIREN overleden te Helden 19 Februarij laatstleden (1851), weduwe van Jacob MAASSEN, akkerman te Helden woonachtig 6. Agnes KEIREN, gehuwd met Frans van DEURSSEN, akkerman, insgelijks in Helden wonenede, 7.Johanna KEIREN gehuwd met Willem PETERS herbergier, 8.Peter Jan KEIREN,zadelmaker beide laatste wonende ook te Helden, 9 Hendrik SMEETS akkerman, wonende te Roermond agerende als vader en wettige voogd over zijne minderjarige kinderen met name 1. Maria, 2.Frans en 3. Elisabeth SMEETS, representanten van wijle Francina KEIREN voor overledene dochter van de overledene wonende te Roermond, verkiezende domicelie ten huize van Peter WILMS akkerman te Helden verklaren dat de overleden vader onroerend goed heeft nagelaten bestaande uit: een huis met tuinbouwland, hooiland, struwelen en hakhout gelegen in Helden (nu volgen kadaster nummers) groot: twee bunders, vijfentwintig roeden, tien ellen. Alle kinderen worden hier vermeld.

Andere Aktes

 

BS Helden Ovl. 1843-1852 fiche 3. Akte van overlijden no. 42. Heden 23 december 1850 verschenen in BS Helden, Petrus KEIREN, 36 jaren, zoon van de overledene en Willem PETERS buurman van de overledene. Zij verklaren dat Johannes KEIREN ,van beroep haammaker, weduwnaar van Joanna Isabella SERGEANT, zoon van wijlen Joannes KEIREN en van wijlen Maria GIELEN oud 78 jaren, geboren te Helden, laatst gewoond hebbende te Helden is overleden den 22 december 1850 om 20.00 uur.

BS Helden 181. Fiche 58. Akkte no. 28. Akte van overlijden. Op 13 maart 1831 verschenen Johannes KEEREN oud 58 jaren, echtgenoot van de overledene en Marcellus WILMS nabuur van de overledene. Zij verklaren dat op 11 maart 1831 om 18.00 uur is overleden Isabella SCHERJEAN oud zestig jaren, negen maanden en negentien dagen, geboren te Wassenberg in Pruissen, zonder beroep, wonende te Helden, echtgenoote van Johannes KEEREN voornoemd, dochter van wijlen Willem SCHERJEAN en van wijlen Joanna DINKELS, is overleden in het huis no. 292 gelegen straat Stogger binnen deze gemeente.

DTB Helden 50.12.13 blz 67. Huwelijk tussen Joannis KEIREN 19 jaar en Joanna Isabella SERGENT 23 JAAR. Getuigen: Jacobus KEIREN en Petronella KEIREN.

BS Helden 181. Fiche 58. Akkte no. 28. Akte van overlijden. Op 13 maart 1831 verschenen Johannes KEEREN oud 58 jaren, echtgenoot van de overledene en Marcellus WILMS nabuur van de overledene. Zij verklaren dat op 11 maart 1831 om 18.00 uur is overleden Isabella SCHERJEAN oud zestig jaren, negen maanden en negentien dagen, geboren te Wassenberg in Pruissen, zonder beroep, wonende te Helden, echtgenoote van Johannes KEEREN voornoemd, dochter van wijlen Willem SCHERJEAN en van wijlen Joanna DINKELS, is overleden in het huis no. 292 gelegen straat Stogger binnen deze gemeente,

 

BS Helden Ovl. 1843-1852 fiche 3. Akte van overlijden no. 42. Heden 23 december 1850 verschenen in BS Helden, Petrus KEIREN, 36 jaren, zoon van de overledene en Willem PETERS buurman van de overledene. Zij verklaren dat Johannes KEIREN ,van beroep haammaker, weduwnaar van Joanna Isabella SERGEANT, zoon van wijlen Joannes KEIREN en van wijlen Maria GIELEN oud 78 jaren, geboren te Helden, laatst gewoond hebbende te Helden is overleden den 22 december 1850 om 20.00 uur

 

BS Helden. Op 12 maart 1814 (Akte in het frans) verschenen Jean KEIREN oud 45 jaren, beroep haammaker, wonende te Helden , presenteerde een kind van het mannelijk geslacht geboren 11 maart 1814 01.00 uur van Jean KEIREN en Jeanne Isabelle SERGEANT zijn echtgenote, wonende te Helden in huis no. 276 Stoggerstraat en dat de voornaam krijgt van Pierre (niets meer). Get.Guillaume HENDRIX 30 JAAR, dagloner,wonende te Helden en Pierre JANSSEN, 25 jaren, landbouwer wonende te Helden.

 

Toegangnr: 12.089 Inventarisnr: 100 Gemeente: Roermond Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 151 Aangiftedatum: 12-11-1867 Overledene Theodora Keeren Geslacht: V Overlijdensdatum: 12-11-1867 Leeftijd: 65 Overlijdensplaats: Roermond Vader Johannes Keeren Moeder Isabella Schersang Partner Relatie: dochter.

Huwt (1X) op 17-april-1833 te Helden met Hendricus  AQUARIUS/AGUARIUS, geb 18 januari 1803 Neer. Ber: schaapsherder, jeneverstokersgezel, stokersknecht en akkerman. Ovl. Horn op het Eynd 23 mei 1846 . Zoon van Mathias en Johanna JANSSEN, landbouwers.

Uit dit huwelijk: 1. Mattis Geb. 27 november 1834 te Horn. Mathis huwt op 16 april 1860 te Helden met Johanna Elisabeth GIELEN. Geb 5 april 1835 te Helden. Ber: akkerman Dr. v. Jacobus en Joanna van Roij. Joanna huwt voor de tweede keer op 01-mei-1849 te Helden met Willem PEETERS geb. 22-november-1798 Helden. Ovl: 15 apr 1873 Helden oud: 74 jaar. Zoon van Petrus en Margareta Verscharen. Bij dit huwelijk was Joanna weduwe van Hendrik AQUARIUS.

 

Huwt op 25-juni-1842 Someren met Wilhelmus KOOPMANS geb. 23-januari-1819, Someren. Zoon van Willem en Petronella de LEEUW. Uit dit huw: 1.Johannes Geb.20 januari 1850 te Someren; huwt op 11 april 1877 te Helmond met Francisca van den EERENBEEMT; geb 14 juni 1850 te Asten; dr v Johannes en Antonia LINDEN.

Overledene Wilhelmus Koopmans Relatie overledene Petronella Keeren Vader overledene Willem Koopmans Moeder overledene Petronella de Leeuw Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 21 Plaats Asten Datum overlijden 24-02-1864 Periode 1864 Deel Overlijdensregister 1864 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 272

Overledene Petronella Keiren Relatie overledene Wilhelmus Koopmans Vader overledene Jan Keiren  Moeder overledene Isabella Scherjang Soort registratie  overlijdensakte  Aktenummer  45  Plaats Someren  Datum overlijden  26-09-1852  Datum akte  27-09-1852  Periode 1852  Deel  Overlijdensregister Someren 1852  Toegangsnr.  50  Inv.nr.  7162

 

Huwt op 31-maart-1837 Roermond met Hendrik/ Hendrikus Hubertus SCHMITZ .Geb. 22 juni 1803 te Melik (Dld), biertapper Ovl 13 oktober 1880 te Roermond. Zoon van Frans en Elisabeth Schmitz.

Uit dit huwelijk: 1. Johanna Elisabeth Hubertina Geb: 09 januari 1838 te Roermond Ovl. 11 mei 1861 te Roermond. 2. Gerardus Franciscus Geb. 16 februari 1842 te Roermond. Ovl. 2 mei 1881 te Roermond. 3. Johannes Hubertus Geb.16 februari 1842 te Roermond. 4. Renerus Hendrikus Hubertus Geb. 1 juni 1844 te Roermond 4. Maria Catharina Geb ?? 1846 te??. Ovl 28 april 1866 te Roermond. Ovl voor 1851

 

DTB Helden 50.9.11. blz 53. Geboren 11 maart 1814 en gedoopt de 12e is Petrus Joannes wettige zoon van Joannes KEIREN en Joanna Isabella SERGANT echtgenoten. Get:Petrus JANSEN en Maria JOOSTEN.

Stamboom 1639 – 2014