06-1820_Hendrikus_DoomenXCharmant

GEZINS-INFORMATIE
 Hendricus DOOMEN, Geb 1 november 1820 te Woensel. Kleermaker (1850) visser, sigarenmaker     Ovl. 30 september 1870 te Gestel  Ouders: Adriaan Doomen en Maria Janssen 
Huwt op 11 februari 1849 te Gestel en Blaarthem met:
Anna Maria CHARMANT  Geb. 6 september 1824 Antwerpen  Ovl. 31 oktober 1907 te Gestel.     Ouders: Hubertus Charmant Moeder en Anna Maria de Bra
      Kinderen uit dit huwelijk:
1   Maria Lucia Geb 26 maart 1850 te Woensel en Eckart.  Huwt 24 november 1873 te Gestel met de sigarenmaker Adrianus van HOOFF, geb 13 juli 1849 te Eindhoven. Ovl 24 feb 1874 Gestel
2   Joahannes Christianus Geb 24 juni 1851 te Gestel Ovl 11 okt 1853 Gestel
3   Hendrikus Ludovicus Geb 13 april 1853 te Gestel Ovl 4 aug 1875 Gestel
4   Wilhelmina  Geb 14 juni 1855 te Gestel. Huwt 23 november 1879 te Gestel met de sigarenmaker Hendrikus RULO, geb 24 april 1856 te Eindhoven. Huwelijksakte:  Bruidegom Hendrikus Rulo Bruid Wilhelmina Doomen Plaats Gestel Aktedatum huwelijk 23-11-1879 BS Gestel Deel 21 Jaar 1879 Akte 29 (DGS). Ovl 30 maart 1922 Eindhoven
5   Hendrikus Bartholomeus   Geb 24 februari 1857 te Gestel Huwelijk 050005GA
6   Johanna Adriana  Geb 17 januari 1859 te Gestel. Huwt 2 november 1884 te Gestel met de sigarenmaker Hendrikus Antonius van TUIJL Geb 19 mei 1861 te Eindhoven. Huwelijksakte Bruidegom Hendrikus Antonius van Tuijl Bruid Johanna Adriana Doomen Plaats Gestel Aktedatum huwelijk 02-11-1884 BS Gestel Deel 22 Jaar 1884 Akte 11 (DGS) Ovl 29 okt 1904 Gestel
7   Philiphus  Geb 31 december 1861 te Gestel. Huwelijk 050005HA
8   Andreas Adrianus  Geb 9 februari 1863 te Gestel Huwelijk 050005IA
9   Maria Elisabeth   Geb 30 maart 1865 te Gestel Ovl 16 dec 1870 Gestel
Opmerkingen:Huwelijksakte van een van hun kinderen: Bruidegom Philipus Doomen Bruid Johanna Leonarda Antonia Zwepink Plaats Eindhoven Aktedatum huwelijk 09-07-1884 BS Eindhoven Deel 27 Jaar 1884 Akte 13 (DGS) Huwelijksakte van een van hun kinderen:Bruidegom Johannes Philippus Maria Doomen Bruid Anna Maria Josephina Sools Plaats Budel Aktedatum huwelijk 08-06-1920 BS Budel Deel 41a Jaar 1920 Akte 9.  Overlijdensakten van sommige of hun kinderen; Wilhelmus Josephus 08-101890 Eindhoven; Johannes Hendricus Wilhelmus 26-01-1891 Eindhoven; Wilhelmus Joseph 02-11-1891 Eindhoven; Catharina Maria Josephina 04-011895 Eindhoven; Maria Catharina Geertruida 09-01-1895 Eindhoven; Maria Lucia Cornelis 24-09-1903 Eindhoven.
Huwelijksakte van een van hun kinderen: Bruidegom Andreas Adrianus Doomen Bruid hendrika Theodora Maria Boomkens Plaats Gestel Aktedatum huwelijk 23-02-1895 BS Gestel Deel 23 Jaar 1895 Akte 5 (DGS).
Overlijdensaktes van sommige van hun kinderen :  Hendrikus 30-09-1870 Gestel;    Hendrikus Brtholomeus 09-03-1929 Eindhoven echtgenoot van Maria Kneepkens; Andreas Adrianus 10-12-1936 Eindhoven echtgnoot van Hendrika Boomkens; Philippus 27-04-1942 Eindhoven echtgenoot van Johanna Zwepink;

Rechtzaken tegen Hendricus.

Onderzocht 2012-08-01 BHIC Arrondisementsrechtbank Eindhoven 1838-1877      Inv Nr 9 rol Nr 4. Kwartierstaat 7-17. 1845-01-09. Rechtzaak. Hendrikus      DOOMEN volgens zijne opgave oud 24 jaar, geboren te Woensel en nu      kleermaker te Gestel. Hij is aangeklaagd van “diefstal van hout te      Aalst op den 1844-11-22.. Het proces verbaal werd opgemaakt door:      “den veldwachter der gemeente Aalst hetwelk ter audientie is      voorgelezen”. De officier van justitie vraagt “den beklaagde te      condemneren tot eene gevangenisstraf van veertien dagen en in de kosten”.      Maar de rechter “Overwegende dat de aard van het misdrijf zelve en de      beklaagdes goede antecedenten het gepleegde feit schijnen te verkleinen,      weshalve daar mede van geen geldelijk nadeel is gebleken, moet worden      gequalificeerd , eenvoudige diefstal, gepaard met verzachtende      omstandigheden.” De rechter veroodeelt hem vervolgens tot “gevangenzetting      van den tijd van een dag en de kosten liquideerd op drie gulden,      vierentwintig cent.”

 

Onderzocht 2012-08-01 BHIC Arrondisementsrechtbank Eindhoven 1838-1877      Inv Nr 22 rol Nr 43. Kwartierstaat: 7-17 1854-02-23 Rechtzaak.      Hendrikus DOOMEN volgens zijne opgave , oud 33 jaren geboren te      Woensel en wonende in Gestel. Hij is aangeklaagd van ” het vissen met      een schakelnet in de rivier de Tongreep tusschen Aalst en Gestel, zonder      van eene acte voorzien te zijn den 1853-12-14. Het proces verbaal werd      opgemaakt door de”opzieners der jagt en vischerij Antonie van      Bergeijk en Peter van Glabbeek, respective wonende te Tongelre en te      Stratum op 1853-12-15. De officier van justitie vraagt ” den      beklaagde vrij te spreken, de kosten te dragen door de staat. Overwegende      dat “ter audientie dezer rechtzaak bewezen is geworden dat Henrikus      Doomen, de bekeurde in deze Christiaan van Houtert die voorzien was van      eene acte alleen maar behulpzaam is geweest met het visschen met schakels.      Overwegende dat genoemde bekeurde daartoe volkomen was geregtigd en      overwegende dat mitsdien voorgeschrevene feit noch misdaad, noch      wanbedrijf noch overtreding oplevert,wetshalve de bekeurde van alle      regtsvervolving moet worden ontslagen.

 

Onderzocht 2012-08-01 BHIC Arrondisementsrechtbank Eindhoven 1838-1877      Inv Nr 33 rol Nr 113. Kwartierstaat: 7-17  1859-12-29.      Rechtzaak. Hendrikus DOOMEN volgens opgave 38 jaren oud van beroep      visscher geboren te Woensel, wonende te Gestel. Hij is aangeklaagd van      “het moedwillig toebrengen van slagen, stooten en gewelddadigheden      aan Petronella Baks weduwe van Adriaan Tegenbosch en aan de dochter van      deze genaamd Hendrina Tegenbosch te Gestel op 1859-12-02. Het proces      verbaal is opgemaakt op 1859-12-03 door “de Marechaussees      gestationeerd te Eindhoven”. De officier van justitie vraagt      beklaagde te veroordelen tot “eene gevangenisstraf van eene maand,      een geldboete van acht gulden en die evenals de geldboete ten behoeve van      den staat en zoo nodig verhaalbaar bij lijfdwang”. De rechter      overwegende dat ” door de verklaringen onder eede afgelegd van twee      getuigen mitsgaders door de bekentenis van den beklaagde en overzulks door      wettige bewijsmiddelen wettige en overtuigend is bewezen dat de beklaagde      op den tweeden Decemebr jl des avonds was gekomen in de woning van      Petronella Tegenbosch, weduwe van Adriaan Tegenbosch, om onderzoek te doen      naar hout dat ontvreemd was en dat de beklaagde toen hij zag dat het      ontvreemde hout werd kapot gehakt , driftig geworden zijnde aan Petronella      Tegenbosch voornoemd en aan hare dochter Hendrika eenige slagen heeft      toegebragt, welke slagen echter geen beletsel van te werken hebben te weeg      gebragt. Overwegende de goede antecedenten mistgaders de gulle bekentenis      en de oorzaak van de drift omstandigheden zijn die het feit schijnen te      verkleinen; weshalve dit moet worden gequalificeerd als verzachtende      omstandigheden.” De rechter veroordeeld Hendrikus tot ” eene      gevangenisstraf van twee dagen en de kosten der procedure geliquideerd op      twee gulden en vierentachtig centen vehaalbaar bij lijfsdwang.”

  • Huwelijksakte: Bruidegom Hendricus Doomen Geboorteplaats Woensel Geboortedatum 01-11-1820 Vader bruidegom Adriaan Doomen Moeder bruidegom Maria Janssen Bruid Anna Maria Charmant Geboorteplaats Antwerpen (België) Geboortedatum 06-09-1824 Vader bruid Hubertus Charmant Moeder bruid Anna Maria de Bra Soort registratie huwelijksakte Aktenummer 2 Plaats Gestel en Blaarthem Datum huwelijk 11-02-1849 Periode 1849 Deel Huwelijksregister Gestel en Blaarthem 1849 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 2944

Stamboom 1639 – 2014