06_1814_Johannes_KeirenXSchraven

 

Generatie: 6

 

 Johannes/Joannes KEIREN. Geb. 29-mei-1814 Helden, Stogger. Ged. 30 mei 1814 Helden. Get:Theodorus PUBBEN namens Henricus JANSSEN, Petronella KEEREN.  Ovl. 28-augustus-1898 Lottum/Grubbenvorst. Beroep: Haammaker (1843). Grondeigenaar (1874)  Zoon van Franciscus KEIREN en Henriette JANSSEN    Ouders

Huwt op 01-mei-1843 te Grubbenvorst met Petronella Joanna SCHRAEVEN of SCHRAVEN, geb 01-januari-1817 Afferden gem Bergen. B: Akkersdochter (1843), Grondeigenares ( 1874)  Ovl. 23-juni-1876 te Lottum
Dochter van: Siebert SCHRAEVEN en Anna Catharina van EIJND(T).
Kinderen uit dit huwelijk
1  Catharina Francisca Geb. 14-juni-1844 te Lottum (Gemeente Grubbenvorst). Huwt op 15-mei-1874 Grubbenvorst met Joannes Christiaan ZEUREN/ SEUREN  geb. 28-juni-1838 Lottum. B: Landbouwer (1874) Ovl. 9 augustus 1917 te Lottum. Zoon van Joannes ZEUREN en Petronella Johanna GEVELAARS.   Uit dit huwelijk:

  1. Hubertina Jacoba Geb. 4 maart-1877 te Grubbenvorst/Lottum. Ovl. 28 maart 1877 te Lottum.
  2. Johannes Franciscus SEUREN Geb: 18 feb 1878 Grubbenvorst.
  3. Johanna Hubertine Geb: 16 mei 1879 Grubbenvorst Ovl. 7 okt 1957 Horst.
  4. Johannes Christiaan SEUREN Geb: 21 aug 1881 Grubbenvorst
  5. Maria Hendrika SEUREN Geb: 31 maart 1884 Grubbenvorst/Lottum H: 24 juni 1907 te Venlo met Christian BONGARTZ G: 1881 te Leutz B: Ladingmeester  Zn v: Mathias Wilhelm BONGARTZ B:Landbouwer (1907) en Maria Emilia MELCHERS
  6. Jocobus Alphons SEUREN Geb: 27 mei 1888 Grubbenvorst.
Ovl 30 januari 1915 te Lottum
2 Huberdina Jacoba 06-april-1847 Lottum (Gem.Grubbenvorst). Ongehuwd, hotelhoudster Ovl 20-januari-1902  Grubbenvorst
3 Franciscus Sibertus 30-oktober-1854 Lottum (Gem.Grubbenvorst). Huwelijk
Bijzonderheden:  

  • Obligatie groot f 2000 door Jan Keeren in echt met Petronella Schraven te Lottum/Grubbenvorst aan Aurelia Haffmans te Geldern  2014-01-15 onderzocht: Rijksarchief in Limburg 09.008 Notarieel Archief Inv. Nr 8416**. Document no 152 dd 1863-04-25. Voor notaris Haffmans in Helden “compareerde Jan Keeren in algemeene gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Johanna Schraven, koopman en zadelmaker wonende te Lottum gemeente Grubbenvorst welke bekende bij deze wegens ter leen verstrekte penningen en wel (onleesbaar) schuldig te zijn aan Mejufrouw Aurelia Haffmans (waarschijnlijk familie van de notaris) rentenierster wonende te Geldern ene hoofdsom groot twee duizend gulden”. De lening is voor onbeperkte tijd maar kan ten alle tijde met zesmaanden vooropzegging worden geannulleerd. De rente bedraagt 4.5% en moet jaarlijks op 1 februari worden betaald voor de eerste keer in 1864. Ook met zes maanden opzegging mag Jan ook gedeeltelijk aflossen. Ter zekerheidsstelling geeft Jan het volgende onroerend goed in onderpand wat allemaal kadastraal wordt vermeld: 1. Heiakker A.206, hakhout, 21 roeden 40 ellen. 2. Heiakker A.207 bouwland 42 roeden. 3. Hoogbroek A1850 schaapweide 98 roeden 20 ellen. 4. Laagveld A1856 bouwland 62 roeden 20 ellen. 5. Laagveld A1859 hooiland 26 roeden 30 ellen. 6. Hanenberger Kampen A1866 dennenbosch 91 roeden 10 ellen. 7. Hanenberger Kampen A1848 dennenbosch 95 roeden 50 ellen. 8. Lottum A813 bouwland 30 roeden 60 ellen. 9. Aertsbroek A2111 weiland 40 roeden 65 ellen. 10. Hanenberger Kampen A1125 dennenbosch 10 roeden 60 ellen. 11. Lottum A2115 tuin 4 roeden 75 ellen. 12. Lottum A2116 huis, schuur stal en erf 5 roeden 65 ellen. Jan moet de opstallen tegen brand verzekeren en mag natuurlijk niets verkopen zonder toestemming van juffouw Haffmans. Toch wel een “grootgrondbezitter” zo te zien.
  • Memorie van Successie…18 maart 1899.….nalatenschap van Joannes KEIREN weduwnaar van Petronella Joanna SCHRAVEN, overleden ab intestato te Lottum, den 28 Augustus 1898. De ondergeteekenden: 1. Joannes Christiaan SEUREN, boomkweker, gehuwd met Catharina Francisca KEIREN, welke is eene dochter van de erflater, 2. Franciscus Sibertus KEIREN, slager, zoon van den erflater en 3. Jacoba KEIREN, hotelhoudster, dochter van den erflater, allen wonende te Lottum, gemeente Grubbenvorst. Ter zake dezes woonplaats kiezende ten huize van Jakob Hendrik Hermkens, gemeentesecretaris te Grubbenvorst….Verklaren: Dat op deb 28 Augustus 1898 te Lottum zijne laatste woonplaats ab intestato (zonder testament) is overleden Joannes KEIREN, tot eenige en wettige erfgenamen nalatende zijne bovengemelde kinderen ieder voor 1/3…..Dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit:….Actief….Gemeente Grubbenvorst..A. De helft in: hakhout, bouwland,doorenbosschen, hooiland, heide, struwelen, boomgaard, tuinen, weiland, huis, schuur, stal en erf en zandberg, Sectie etc….en dennenbosch Sectie B..groot 7.09.10 H.A., benevens dennenbosch Sectie …groot 32.40 aren, staande abusief ten name van J.H. van Daelen art.1221 samen ter waarde van F 9191, dud voor 1/2 = F 4575.50…..B. De helft in: boomen en ander houtgewas, waarde F 212.40, zijnde voor 1/2 = F 106.20…..C.De helft in roerende, lichamelijke zaken, geschat op F 500, waarvan 1/2 = F250,”. Totaal van het actief F 4931,70…..Passief…1. Begrafeniskosten F 120.”

Stamboom 1639 – 2014