08-1878_Hermanus_KeerenXKeijerts

Volgnummer  8E
Hermanus KEEREN. Geboren 17-november-1878 Stratum. Ovl. 05-mei-1955 Thorn.   Ouders
Huwt op 03-juni-1918, Thorn met Maria Hubertina Petronella KEIJERTS. Geb. 28-september-1891, Thorn. Overleden 05-september-1960 Thorn. Zij wonen Casino 145/179 Thorn (PHL)
Dochter van Andries Hubert en Elisabeth LINSSEN. Huwelijksakte geeft aan dat bruid weduwe was van Joseph KROTZ.
Kinderen uit dit huwelijk
1   Johannes Andreas (Jan) 20-oktober-1918 Thorn. Ongehuwd. Doofstom. Overleden door ongeval. Werkte bij dakpannenfabriek Joosten. Ovl 28 aug 1961 Kessenich (B) (PHL)
2   Johannnes  11-januari-1923 Thorn Huwelijk
3   Andreas 15-april-1927 Thorn. Huwelijk
Bijzonderheden: Op 26 maart 1907 krijgt Hermanus een Nationalitietsbewijs van de provincie Limburg via de gemeente Thorn. Hij is dan ongehuwd, van beroep arbeider en wonende in Rheindahlen (Dld). Hij gaat dan “tijdelijk in het buitenland werken”. Op het formulier staat een en ander over of zijn ouders al dan niet het nederlanderschap zouden hebben verloren. Het antwoord van de provincie is: “Ja, na de geboorte van belanghebbende (Hermanus) , daar de vader sedert jaar 1892 in den vreemde verblijf heeft gehouden, niet de verklaring heeft afgelegd bedoeld bij art:75 den wet van 12 Dec 1892, tbl 22=2’68.        Voor ongeveer dezelfde reden heeft Hermanus ook geen militaire dienst hoeven te verrichten want: “daar belanghebbende tijdens zijn militieplichtige leeftijd geen ingezetenen van dit Rijk geweest zijnde ,geene plichten ten aanzien der verplichting der verplichting heeft gehad”.       Op 23 november 1912 ontvangt hij weer een nationaliteitsbewijs van de burgemeester van Thorn. Het is dan gratis want hij kan (of wil)  de fl 1.50 niet betalen. Hij is dan nog steeds ongehuwd, arbeider maar woont in Neuss (Dld). Hierin staat niets over het al dan niet hebben van het nederlanderschap van de ouders maar wel ongeveer hetzelfde verhaal over de militaire dienst. Er is ook een “Attest van Onvermogen” afgegeven op 20 november 1912 te Thorn door burgemeester L.NOUWEN met als getuigen Theodorus KEEREN (zijn jongere broer, zie 8F) en Peter JANSSEN.Maria Hubertina had een dochter; Mia, uit haar eerste huwelijk met Joseph KROTZ. Mia is geboren 17 september 1915 in Gindorf (Dld) en huwde 1938 (PHL) met Sjef GIJSBRECHTS  (ovl. voor 2005). Zij woonden in Belgie en hadden een zoon, Herman en een dochter, Nellie. Mia woont in Tessenderlo bij Nellie (2005).Hermanus heeft voor hij getrouwd was in Duitsland gewerkt. Hij krijgt op 26 maart 1907 en op 20 november 1912 van de gemeente Thorn een Nationaliteitsbewijs. In beide gevallen gaat hij als arbeider “tijdelijk in het buitenland werken”. In 1907 is dat in Rheindalen (Duitschland) en in 1912 is dat Neuss (Dld). Hij is niet in militaire dienst geweest want: “daar belanghebbende tijdens zijne militie plichtige leeftijd  geen ingezetene binnen het Rijk geweest zijnde geene plichten ten aanzien der militie te volbrengen heeft gehad.” Hij woonde toen met zijn ouders in Belgie. Er was ook nog vraag of hij

Stamboom 1639 – 2014