08-1894_Johannes_DoomenXvdVorstenbosch

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          Volgnummer 4-3   

5-5 &       5-6

DOOMEN Johannes   Cornelis (Janus) Geb. 11 maart 1894 te Gestel Beroep: Fabrieksarbeider (1916), Chauffeur (1920), Monteur (1922),  Kastelijn (1923)  Ovl. 13 oktober 1970 te Eindhoven (ziekenhuis).    Ouders

Huwt op 13 mei 1916 te Gestel (nu Eindhoven) (wet) en op ?? te ?? (kerk)??  met     4-4.Getuigen: Johannes Feijen, (zwager), oud 45 jaren, beroep: fabrieksarbeider; Henricus Doomen broer) oud 37 jaren, beroep: sigarenmaker.Bruidegom Johannes Cornelis Doomen Geboorteplaats  Gestel en Blaarthem Vader bruidegom Mathijs Doomen Moeder bruidegom Johanna Maria Sleegers Bruid Ardina van de Vorstenbosch Geboorteplaats Schijndel Vader bruid Martinus van de Vorstenbosch Moeder bruid Hendrika Foolen Soort registratie huwelijksakte Aktenummer 7 Plaats Gestel en  Blaarthem Datum huwelijk 13-05-1916 Periode 1916 Deel Huwelijksregister Gestel en Blaarthem 1916 Toegangsnr. 550 Inv.nr. 1196
Volgnummer 4-4   

5-7 &       5-8

van de  VORSTENBOSCH, Ardina (Dientje) Geb. 26 oktober 1894 te Schijndel Beroep: winkelierster Ovl 14 november 1961 Son en Breugel.    Ouders

Kinderen uit dit huwelijk
1   Hendrika Johanna (Drieka/Riek) Geb.24 juli 1917 te Gestel (Eindhoven)

Huwelijk      

2   Mathijs Johannes Martinus, (Thieu), Geb.27 maart 1927 te       Gestel .Overlijdensakte: Overledene Mathijs J M Doomen Plaats      Son en Breugel Aktedatum 11-03-1945 BS Son en Breugel Deel 40 Jaar 1945 Akte 11 (DGS)  In de akte staat Hendriks, bruggenwachter, vermeld als getuige. Hij was de buurman. Ovl 11 maart 1945 te Son
Bijzonderheden verstrekt door Cor Keeren hun oudste  kleinzoon (KW 2-1):Van de eerste jaren van oma is mij niets bekend uit het familiearchief  maar van opa weet ik dat hij waarschijnlijk op 14 jarige leeftijd is gaan werken. Een getuigschrift d.d. 6 december 1918 van N.V. Houtindustrie  “Picus” in Eindhoven geeft aan dat hij ruim 10 jaren voor dit bedrijf heeft gewerkt, ijverig was en “gerekend naar de laatste tien weken F 19.50 per week verdiende”. In die tijd leerde hij ook Dientje kennen die voor Philips werkte en in Gestel in de kost was. Ze trouwden op 13 mei 1916 in Gestel en woonden volgens het bevolkingsregister op Laagstraat  36. Ze kregen al spoedig hun eerste kind (mijn moeder). Ik denk dus niet dat oma nog bleef werken na haar huwelijk maar ik heb wel een verhaal gehoord dat ze een kistje met vis in het geopende raam van hun huisje zette om wat bij te verdienen. Opa vond dat maar niks want hij had een baan en een kistje vis in je raam was een teken dat hij niet genoeg verdiende. Hij had inmiddels 2 jaren gewerkt voor M.Smits-Staal, Vrijstraat 28, Eindhoven, een groothandel in chocolade en aanverwante artikelen. In 1920 toen de auto’s in opkomst waren, ging hij werken bij Auto-Garage “Stadyon”, Eindhoven, Stratumseind 34,35,36,37,38,39. Hij was daar monteur en chauffeur tot januari 1924. Waar hij van 1924 tot 1926 heeft gewerkt weet ik niet maar van 1 april 1926 tot 19 januari 1929 werkte hij als monteur voor de American Petroleum Company, Afdeeling Benzine, Hoofddepot Eindhoven, Mauritsstraat 22.

Janus Doomen (links onder) als automonteur voor Stadyon 5 april 1922. Janus werkte van 1920 tot eind januari 1924 voor Stadyon. De datum op het bordje: 5 april en een onleesbaar jaar,  is dus in die tijd genomen maar 1920 is onwaarschijnlijk en 1924 onmogelijk dus 1922 is geschat.
Janus Doomen (links onder) als automonteur voor Stadyon 5 april 1922. Janus werkte van 1920 tot eind januari 1924 voor Stadyon. De datum op het bordje: 5 april en een onleesbaar jaar, is dus in die tijd genomen maar 1920 is onwaarschijnlijk en 1924 onmogelijk dus 1922 is geschat.

Ook hier kreeg hij weer een uitstekend getuigschrift dat zei: ” Ondergetekende verklaart hiermede dat de Heer Johannes Cornelis DOOMEN vanaf 1 April 1926 t/m/ 19 januari 1929, bij onze Maatschappij als monteur, in de ruimste zin des woords, is werkzaam geweest en dat hij zijn werkzaamheden gedurende dien tijd tot onze volle tevredenheid heeft verricht. Doomen was een alleszins betrouwbaar en plichtsbetrachtend persoon, terwijl er noch op zijn gedrag, noch op zijn ijver iets te zeggen viel, zoodat wij hem hiervoor in alle opzichten kunnen aanbevelen. Hij heeft onzen dienst op eigen verzoek verlaten, om voor eigen rekening een zaak te beginnen. De handtekening is onleesbaar. Janus (ber. cafeehouder) en Dientje met hun 2 kinderen werden 31 januari 1929 in Son ingeschreven met als adres A 199.In oktober 1928 hadden ze van Thijs de Bont in Son een café gekocht en zijn blijkbaar in januari 1929 naar Son verhuisd. Het café lag bij de brug over het Wilhelmina kanaal en lag buiten de bebouwde kom van Son. De mensen gingen toen niet “op stap” maar hoogstens een borreltje drinken na de mis op zondag en dat werd gedaan bij De Zwaan in het centrum. Dus de bedoeling was dat het fortuin verdiend ging worden door de lossers die werkzaam waren aan het Wilhelmina kanaal. De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794,  maar het duurde tot 1910 tot werd begonnen met het graven. Op 16 september 1916 meerde het eerste schip in Tilburg aan maar het duurde tot 1923 voordat het kanaal voltooid werd. Op 4  april van dat jaar werd het officieel geopend. Maar het eerste jaar dat Janus en Dientje in het café zaten was de winter heel streng en het kanaal was dichtgevroren voor maanden. Het resultaat was dat geen lossers hun geld kwamen uitgeven in het café en het zag er droevig uit voor de nieuwe onderneming. Een pluspunt was dat de hele winter de paar ingevroren schippers een paar keer per week binnen kwamen om de tijd te doden. Dat gaf Janus de gelegenheid om meer van het scheepsvrachtverkeer te leren. Toen eindelijk het scheepsverkeer weer op gang kwam had hij zich ook in de  vrachtbemiddeling gestort en vanaf die tijd tot de tweede wereldoorlog werden veel vrachten geregeld via “Den Doom” waarvan hij natuurlijk ook zijn commissies had.

          KW_040004_OmaDoomen           KW_040003_OpaDoomen

     Dientje en Janus ca 1930

1920. Janus Doomen en Ardina van de Vorstenbosch met hun pasgeboren dochter Henrica.
1920. Janus Doomen en Ardina van de Vorstenbosch met hun pasgeboren dochter Henrica.
ca 1922. Ik denk dat dit mijn moeder Hendrika Doomen is gezien haar ogen.
ca 1922. Ik denk dat dit mijn moeder Hendrika Doomen is gezien haar ogen.
Ca 1925 Opa en oma Doomen-vd Vorstenbosch met dochter Riek. Wat die kinderwagen met pop er bij doet weet ik niet. Ome Thieu was nog niet geboren anders was hij er wel bij geweest.
Ca 1925 Opa en oma Doomen-v d Vorstenbosch met dochter Riek. Wat die kinderwagen met pop er bij doet weet ik niet. Ome Thieu was nog niet geboren anders was hij er wel bij geweest.
Ca 1925 Riek Doomen Staatsieportret.
Ca 1925 Riek Doomen Staatsieportret.
Ca 1935 Ome Thieu Staatsieportret.
Ca 1935 Ome Thieu (1927-1945) Staatsieportret.
Ca 1935. Riek Doomen en Miet lavrijssen fietsen door Son voor de smederij van Huub Bakens.
Ca 1935. Riek Doomen en Miet lavrijssen fietsen door Son voor de smederij van Huub Bakens.
ca 1938. Staatsieportret van mijn moeder Hendrica Doomen.
ca 1938. Staatsieportret van mijn moeder Hendrica Doomen.
ca 1950. Winkel op Nieuwstr 90. Ik kan niet zien wat er in de etalage ligt maar ik textiel dus is het van oma Dientje.
ca 1950. Winkel op Nieuwstr 90. Ik kan niet zien wat er in de etalage ligt maar ik textiel dus is het van oma Dientje.
ca 1954 Opa en oma Doomen -  v d Vorstenbosch (helemaal rechts) op een busreis.
ca 1954 Opa en oma Doomen – v d Vorstenbosch (helemaal rechts) op een busreis.
1954 Maria jaar en een bedevaart naar Kevelaer werd nodig geacht. In het midden lopen opa en oma Doomen-vd Vorstenbosch. Zo te zien was opa de enige man in de foto.
1954 Maria jaar en een bedevaart naar Kevelaer werd nodig geacht. In het midden lopen opa en oma Doomen-vd Vorstenbosch. Zo te zien was opa de enige man in de foto.
                              KW_040003_DKW

Janus in zijn DKW (nu Audi) van het bouwjaar 1937 tijdens een ralley van Motorclub De Sonse Bergen die startte voor ons café De Goede Hoop in de 50e jaren. Mijn vader (Harrie Keeren) staat er midden achter. Hij had de auto gekocht voor de oorlog maar omdat de duitsers alle auto’s in beslag namen had hij de DKW helemaal uit elkaar genomen en was gedurende de hele oorlog onder een laag stro achter in de schuur verborgen geweest. Na de oorlog werd hij weer in elkaar gezet en de familie maakte er tripjes mee. Ik  kan me nog herinneren dat mijn vader (3-1) de auto geleend had om naar Ninove (dicht bij Brussel) te gaan voor het kopen van eieren van “top postduiven”. Dit moet ook in de fijftiger jaren geweest zijn. Op de terugweg gaf de DKW de geest en mijn vader ging in een voorstad van Brussel ‘s avonds op zoek naar een monteur. Tien jaar oud bleef ik in de auto (bewaking?) en toen hij na een half uur terug kwam zonder monteur was ik tamelijk overstuur. We hebben toen de nacht doorgebracht in een pension en zijn ‘s morgens na de reparatie weer naar huis kunnen gaan. Ik had wel mijn vertrouwen in de DKW voorgoed verloren.

Toen mijn ouders het cafe en winkel hadden overgenomen verhuisden Janus en Dientje naar wat nu (2011) Nieuwstraat 90 is waar Dientje een winkeltje begon in garen en band. Wat Janus precies deed kan ik me niet meer herinneren en klanten in het winkeltje stonden ook niet in de rij. Ze hadden echter een klein fortuin in huizen gebouwd en kregen huur van alle huizen en het café.

Janus kwam wel elke maandagavond bij ons in het cafe om te “katten”  (klaverjassen). Dat deed hij dan met 3 andere mannen, Harrie Latijnhouwers (hoofd van jogensschool) en de oud directeur van het melkfabriek. Zijn echte naam ben ik vergeten maar hij had een baardje en daarom werd hij achter zijn rug altijd “De Sik” genoemd. De vierde persoon wisselde nogal eens dus daar heb ik geen duidelijke herinnering aan. Een      illuster gezelschap!!

De geschiedenis van hun huizen:

Janus en Dientje waren geen “big spenders” maar investeerders in de toekomst en zoals toen gebruikelijk deden ze dat in onroerend goed.  Hieronder volgt wat er gebeurd is met de huizen. De adressen die vermeld  staan zijn die van 2011 en allemaal in Son.

Nieuwstraat 85.

12-010-00_Luchtfoto_brug_ca_1952

Deze luchtfoto, waarschijnlijk genomen rond 1950, geeft an de overkant (oost) kant van de weg van rechts naar links te zien: 1, Brugwachtershuis met daarachter het eerste huis van de Kanaaldijk Noord, 2. Ons café met daarachter de zaal met daarop Vader’s duivenkooi. 3. Het huis van Thijs de Bont, 4. De smidse van Huub Bakens en 5. Het winkel woonhuis van Huub Bakens. Achter deze gebouwen liggen de schuren van de Hiva (de Bims). Van alles wat op deze foto ten oosten van de weg staat is nu (2017) niets meer over aangezien alles afgebroken is om plaats te maken voor nieuwbouw van flatgebouwen.

Dit was het begin. Het was het café met woonhuis en winkel dat gekocht werd op 22 oktober 1928 van Mathijs Cornelis (Thijs) de Bont voor 9000 gulden. In de akte staat dat ” Het huis met erf en tuin, uitmakende een  afgepaald westelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 5 aren (500 m2) van en uit het kadastrale perceel van sectie C nummer 3003, huis en erf geheel  groot elf aren en zestig centiaren (1160 m2).” Op 13 oktober  1935  werd er een land ruil tot stand gebracht. “De ontvanger der domeinen te Eindhoven en de directeur van Rijkswaterstaat aan te duiden als de staat, hiertoe onderscheidelijk gemachtigd verkopen op 10 augustus 1935 nr 7439 aan Johannes Cornelis Doomen café houder wonende te Son Kanaalstraat 199. Een strook rijksgrond onder de gemeente Son gelegen aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal bij de draaibrug over dat kanaal in den provinciale provinciale weg van Son naar Eindhoven uitmakende een noordelijk gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Son sectie C no 3049 open terrein en bouwland geheel groot 9 aren 60 centiaren, zulks ter grootte van ongeveer 2 aren 75 centiaren…..Op de tekening zijn stukken die worden geruild. De tekening:”Behoort bij de overeenkomst van ruiling van onroerend goed tusschen de Staat en Johannes Cornelis Doomen, te Son d.d. 14/20 augustus 1935.” De bij deze akte      geconstateerde ruiling is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 27 september 1935 no 49 . Eindhoven 12 October 1935. Artikel 6: Voor zover  noodig worden de geruilde  perceelsgedeelten door partijen geschat op een  verkoopwaarden van fl 412,50 en fl 322,50.

Op 6 juli 1944, twee maanden voor de bevrijding, kocht hij er nog een  stukje grond bij van de Rijkswaterstat voor 65 gulden. Het was waarschijnlijk een stukje dat niet was beschreven bij een vorige transactie want het was “Sectie No 3382. 5.39 are in welk perceel de staat (waterstaat) is gerechtigd voor 31 c.a. (31m2) uit oud No 3368.  Over hetzelfde ? stuk grond wordt nog een kontrakt opgesteld op 5 januari 1945. Waarom het voor een tweede keer gedaan werd is me niet  duidelijk misschien had het iets te doen met dat boven de rivieren het land nog niet bevrijd was?

In de jaren 1950-1960 was de gemeente bezig het dorp te verwoesten door de weg door het dorp te verbreden waardoor hele stukken grond en complete huizen werden onteigend. Daardoor is de kom behalve het oude gemeentehuis en De Zwaan helemaal afgebroken. Ook het café met winkel moesten eraan geloven maar de gemeente had niet alle grond nodig zodat  wij toch nog voldoende grond overhielden om er later een nieuw huis op te bouwen. De gemeente was bij de onteigening niet erg scheutig.

Het café en winkel werden later voorgezet door hun dochter met haar man Harrie Keeren en Drieka Doomen (mijn ouders) en toen die vertrokken, om een eigen supermarkt te bouwen in het centrum van Son, werd het verhuurd aan Willem van Aarle. Na overlijden van Dientje was mijn moeder gedeeltelijk erflaatster met haar vader Janus (1963) en na het overlijden van Janus kwam het geheel aan mijn moeder (1972).  In 1964 ?? werd het pand afgebroken en mijn ouders bouwden er een nieuw huis. Nog weer later bij het  overlijden (1989) van mijn moeder kwam het geheel aan mijn vader H.Th. (Harrie) Keeren. Het woonhuis met schuur (duivenkooi), garage en ondergrond was kadastraal bekend onder sectie C nummer 4489 en was groot “vier are” (400m2). Tenslotte werd het in 2001 verkocht aan de gemeente Son en Breugel die het nodig had voor een nieuw plan dat bij raadsbesluit van 28 september1995 was aangenomen. Nu (2011) is er nog steeds niets gebeurd en staat het huis er nog steeds zonder overigens te zijn onderhouden. De 100m2 verschil tussen de aankoop van 22 oktober 1922 en de verkoop in 2001 is waarschijnlijk gebeurd toen de weg verbreed werd.

Kanaaldijk  Noord 4,5,6 en 7.

Kanaaldijk Noord 2-5 Son. Gebouwd in 1930 door Janus en Dientje. Hun eerste investering na het café. Foto genomen 26 november 1994.
Kanaaldijk Noord 2-5 Son. Gebouwd in 1930 door Janus en Dientje. Hun eerste investering na het café. Foto genomen 26 november 1994.

15 april 1930. Notaris Daverveldt,  Eindhoven. Get: Mathijs Cornelis de Bont, bedrijfsleider bij den Noord Brabantsche Christelijken Boerenbond, wonende te Son en Johannes  Cornelis DOOMEN, caféhouder wonende te Son. Welke comparanten verklaarden te hebben aangegaan de navolgende overeenkomst van ruiling: De Bont verklaard over te dragen aan Doomen “het nog in eigendom verbleven oostenlijk afgepaald gedeelte tuin ter grootte van ongeveer zes aren zestig centiaren = 660 m2(deel lees) van het perceel Kadaster Son Sectie C nummer 3083. Dit is dan het gedeelte waar later de 4 huizen op de Kanaaldijk Noord werden  gebouwd. Daar tegenover verklaarde Doomen aan de Bont over te dragen ” Erf, uitmakende een Noord Westelijke afgepaald gedeelte, vormende een spie ter grootte van ongeveer vijfentwintig centiaren = 25m2 van het     perceel Kadaster Son Sectie C nummer 3083 voormeld en welk gedeelte loopt vanaf de openbare straat in oostenlijke richting tot ongeveer aan het einde van de noordelijke muur van het huis staande op voormeld nummer 3083″. De Bont krijgt bovendien van Janus nog Fl 800. Dit moet te maken hebben gehad hebben met de gang tussen ons café en het huis van de Bont want op het stuk want de Bont krijgt :”wordt bij deze gevestigd de erfdiensbaarheid houdende het recht van toegang van en naar het Keldergat aanwezig in den Noordelijken muur van meer genoemd huis zullende echter bij eventuelen verkoop van gemeld pand deze erfdienstbaarheid zijn vervallen”. Dit keldergat kan ik me nog herinneren en daardoor werden de vaten bier naar binnen gebracht als Bavaria kwam lossen.

Dit was het eerste project van Janus en Dientje waar ze zelf de huizen gingen bouwen. Dit stuk grond lag achter  Nieuwstraat 85. Op de 660 m2 werden werden de 4 huizen gebouwd. Ze waren aan elkaar gebouwd. Het  waren geen grandioze villa’s dat is zeker maar het begin.

Na  het overlijden van Dientje (1961) en Janus (1970) kwam alles bij hun enig  kind Hendrica DOOMEN (mijn moeder) terecht. Vanaf 1971 heeft zij  geleidelijk aan het meeste onroerend goed verkocht.

Verkoop   Kanaaldijk Noord 4. Op 29 oktober 1971 verkoopt Hendrica  Joanna DOOMEN (mijn moeder), die als enigst kind inmiddels alles van haar ouders had geerfd, voor Fl 19.000,00 aan Everardus Anthonius Martinus (Tienes) VERVOORT, zonder beroep: “Een woonhuis met tuin staande en gelegen te  Son en Breugel aan de Kanaaldijk Noord 4 uitmakende een ter plaatse nader      aangeduid gedeelte van het kadastrale perceel sectie C nummer 3247 groot  ongeveer een are en vijftig centiaren = 150m2” . In deze akte wordt ook nog verwezen naar de erfdienstbaarheden die afgesloten zijn bij de verkoop van Kanaaldijk Noord 7 (zie hieronder) en die blijkbaar voor alle vier de huizen van toepassing was. De Vervoort familie waren jarenlang huurders geweest.

Verkoop Kanaaldijk Noord 5. Ik ben nog steeds op zoek naar de akte en weet ook niet meer aan wie het verkocht is.

Verkoop Kanaaldijk Noord 6. Op 1 oktober 1971 verkoopt Hendrica J DOOMEN voor Fl 20.000,00 aan Hermanus Antonius (Herman) kleine KALVENHAAR, monteur: ” Een woonhuis met tuin staande en gelegen Kanaaldijk Noord 5 te Son en Breugel, uitmakende een ter plaatse nader aangeduid gedeelte van het kadastrale perceel sectie C nummer 3247, groot ongeveer een are vijftig centiaren = 150m2″. Ook hier wordt een erfdienstbaarheid “van voet- en kruiwagenpad” aangebracht die in de praktijk gelijk is aan de gang die tussen de twee  panden Kanaaldijk Noord 5 en 6 liep.

Verkoop Kanaaldijk Noord 7. Op 10 september 1971  verkoopt Hendrica J DOOMEN voor Fl 25.000,00 aan Arnoldus Petrus (Skippy) SCHEPERS, chauffeur-monteur: “Een woonhuis met tuin staande en gelegen te Son en Breugel aan de Kanaaldijk Noord 7 uitmakende een ter      plaatse kennelijk aangeduid gedeelte groot ongeveer een are vijftig centiaren = 150m2 van het kadastrale perceel sectie C nummer 3247″.In de kantlijn van deze akte staat nog: ” Ten gebruike en ten nutte als ook ten laste van het bij deze akte verkochte perceelsgedeelte en zo ten laste als ten gebruike en ten nutte van het overblijvende gedeelte van dat perceel worden gevestigd die erfdienstbaarheden welke eventueel nodig mochten zijn om de thans bestaande toestanden van de beide perceelsgedeelten onderling betreffende water en vuilnisafvoer enzovoort bestendigd te doen blijven”. Ik meen dat Skippy nu (2011) nog steeds in dit huis woont en daardoor eventuele plannen voor nieuwbouw op die plek  tegenhoudt.

Nieuwstraat 90,92,94 en 96:

ca 1950. De tuintjes voor Nieuwstr 90-96 met links het huis van de Bont en ons café en winkel, het huis van de bruggenwachter Hendriks het café van Piet Wouters en de brug.
ca 1950. De tuintjes voor Nieuwstr 90-96 met links het huis van de Bont en ons café en winkel, het huis van de bruggenwachter Hendriks het café van Piet Wouters en de brug.
Nieuwstraat 90-96 Son, gebouwd rond 1934 door Janus en Dientje als de 2e investering. Joris leunt hier tegen het huis aan waar hij geboren is. Door uitbreiding van de weg zijn de tuintjes voor de huizen al lange verdwenen. Foto genomen op 26 november 1994.
Nieuwstraat 90-96 Son, gebouwd rond 1934 door Janus en Dientje als de 2e investering. Joris leunt hier tegen het huis waar hij geboren is. Door uitbreiding van de weg zijn de tuintjes voor de huizen al lang verdwenen. Foto genomen op 26 november 1994.

Dagregister deel 127 nummer 1307. Heden den 22e juni 1934 verscheen voor mij Petrus Josephus Daverveldt, notaris te Eindhoven in tegenwoordigheid van getuigen Antoine Houbert van Hooff, candidaat notaris wonende te Eindhoven in de hoedanigheid van lasthebber van 1. Hendrikus Joacheins, bakker,  wonende te Son…… 2.a. Maria Brands, weduwe van Adriaan Versantvoort, zonder beroep, wonende te Son….b. Johannes Petrus Versantvoort directeur      eener melkfabriek, wonende te Helmond….c. Franciscus Johannes Petrus Maria Versantvoort, postbode wonende te Son…..d. Marinus Antonius Versantvoort, kantoorbediende wonende te Helmond…..3. Wilhelmus van de  Ven, landbouwer wonende te Strijp gemeente Eindhoven…blijkende dezer  lastgevingen uit drie onderhandse acten, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten      blijke daarvan door deze en allen geteekend te zijn aan deze minuut acte      zijn vastgehecht….. De comparant in hoedanigheid van lasthebber van den sub 1 genoemden lastgever verklaarde te hebben verkocht en in eigendom over te dragen aan Johannes Cornelis DOOMEN, caféhouder wonende te Son, voor de prijs van een honderd vijfentwintig gulden….Het perceel grond kadastraal bekend gemeente Son Sectie C nummer 2963 groot twee aren      achtentachtig centiaren = 288m2…..De comparant in hoedanigheid van      lasthebber van de sub 2 genoemde lastgevers verklaarde te hebben verkocht en in eigendom over te dragen aan Johannes Cornelis DOOMEN voornoemd voor den prijs van driehonderd gulden…bouwland kadastraal bekend gemeente Son  Sectie C nummer 2961 groot vier aren zevenzestig centiaren = 467m2. Daarna volgt nog een overdracht van “lastgever 3” maar dat is in Strijp en heeft niets te maken met de koop van opa.

Op 21 december 1936 koopt Janus weer een stuk grond: ”      Akte van verkoop van onroerend goed tussen: 1 Casper Joseph Cornelis de Haan handelend namens de staat en 2. Johannes Cornelis Doomen cafehouder woonende te Son Kanaalstraat 199a. Het betreft: ” Een strook      rijksgrond onder de gemeente Son, gelegen aan de noord zijde van het      Wilhelmina kanaal nabij de draaibrug over dat kanaal en den provinciaalen  weg van Son naar Eindhoven uitmakende een ??? gedeelte ter grootte van ongeveer 5.60 centiaren van het perceel als bekend gemeente Son Sectie C  no. 3049 open terrein en bouwland geheel groot 9 aren 60 centiaren, alsmede een middengedeelte ter grootte van ongeveer 16 centiaren van het perceel dat bekend gemeente Son Sectie C no. 2961 bouwland geheel groot 4? aren 67      centiaren alzoo in totaal ongeveer 21.60 centiaren zoals een en ander op het terrein is afgepaald en in roode kleur is aangegegeven op de door partijen gewaarmerkte aan deze akte gehechte teekening…. Deze verkoop en koop geschiedt voor de som van twee en dertig gulden vijftig cent f 32.50.      Artikel 6….De kooper is verplicht aan de zuidzijde het gekochte van den  aangrenzenden rijksgrond op zijn kosten behoorlijk af te scheiden door een hek met ijzeren palen en gevlochten gaaswerk en dit hek mede behoorlijk te onderhouden. Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend te Eindhoven den dertienden October 1936. Getekend door J.C.Doomen en C.J.C. de Haan ontvanger der domeinen. Bij K.B. d.d. 1 december 1936 no.22 is bovenstaande verkoop goedgekeurd.

Op 30 maart 1966 koopt Johannes Cornelis DOOMEN, zonder beroep, voor Fl 1.470,00 van de gemeente Son een stuk grond dat grenst aan de reeds in 1934 gekochte waarop inmiddels ook 4 huizen waren gezet. Het  perceel “kadastraal uitmakende een ter plaatse afgepaald gedeelte ter grootte van circa twee aren tien centiaren = 210 m2, van het perceel sectie C nummer 2960, zoals dit perceelsgedeelte met een gele kleur nader  schetsmatig is aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende situatietekening”.

Op 2 juli 1968 komt daar nog een klein stukje grond bij gekocht van de gemeente Son en Breugel: “een strook grond, uitmakende een ter plaatse aangeduid gedeelte van het kadastraal perceel sectie C nummer 4678, ter grootte van ongeveer 50 centiaren = 50 m2”. De prijs      was Fl 350.00 en ook hier is een erfdienstbaarheid voor de gasleidingen van Obragas. Wat bijzonder is in deze akte is dat het voor 3/4 gekocht werd door Janus en voor 1/4 door mijn moeder Hendrica Keeren-Doomen. Dit kwam omdat oma toen al overleden was.

Nieuwstraat  90.  Geschiedenis: Nieuwstraat 90 is het huis waar ik (Cor)  geboren ben in 1943. Het was een huis dat bestond uit een woonkamer die later gesplitst is in een winkeltje aan de voorkant en wat er overgebleven  was werd de woonkamer. De voordeur met gang kwam uit in de keuken en daarachter was het toilet en een gangetje naar een ijgebouwtje. Mijn vader had daar een zadelmakerij. Ik weet daar persoonlijk natuurlijk niets meer van maar heb dat later van mijn ouders gehoord. Vlak na de oorlog gingen mijn ouders het cafe en winkel drijven op Nieuwstraat 85. De  reden daarvoor was waarschijnlijk dat opa en oma na het overlijden door een ongeluk van hun zoon Thieu het niet meer aankonden. Oma ging toen in het winkeltje een garen en band handeltje beginnen en opa staat sinds die  tijd genoteerd als zijnde “zonder beroep”. Nadat Opa en Oma naar Antoon van de Venstraat waren verhuisd is het pand verhuurd aan kapper Osta maar voordien geloof ik aan iemand anders. Het staat er nog en is nu (2011) een pizza restaurantje.

Verkoop: Op 11 december 1990 voor notaris van Poppel in Son en Breugel werd dit “winkel-woonhuis met ondergrond, tuin en verder aanbehoren, kadastraal bekend onder sectie C nummer 5781 groot twee aren zes en twintig centiaren = 226m2 verkocht aan: Pieter SANDERS, winkelier, wonende te Schijndel voor Fl 100.000,00. Het werd verkocht door mijn vader Henricus Theodorus Johannes KEEREN. “Bedoeld onroerend goed is in gedeelten in eigendom verkregen door nu wijlen Johannes Cornelis DOOMEN: door 1.overschrijving ten hypotheekkantore te Eindhoven op 13 juli 1934 in  deel 971 nummer 62, betaald op 22 juni 1934. 2. overschrijving ten hypotheekkantore te Eindhoven  op 31 maart 1966 in deel 1716 nummer 101, betaald op 30 maart 1966. 3. overschrijving ten hypotheekkantore te Eindhoven op 4 juli 1968 in deel 1818 nummer 113, betaald op 2 juli 1968.  Voornoemde heer J.C.Doomen was gehuwd met mevrouw Ardina van de  Vorstenbosch, beiden thans overleden en achterlatende hun emigst kind als erfgename mevrouw Hendrica Joanna Doomen. Zij was toen ook overleden en  had alles per testament nagelaten aan haar man H.Th.J.Keeren. Op een stuk van het perceel rust een erfdienstbaarheid zodat de gasleidingen van Obragas N.V. ten allen tijde kunnen worden onderhouden.

Nieuwstraat 92. Geschiedenis: Hier woonde Theo (Té) de Haas en later mijn broer Ad.

Nieuwstraat 94.  Geschiedenis: Hier woonde Bleke Bet, dan Opa en Oma en later Cor……” en dat het verkochte perceel C4929 door nu wijlen Johannes Cornelis DOOMEN, in eigendom is verkregen deels ingevolge verkoop en koop bij acte op tweeentwintig juni negentienhonderdvierendertig voor de destijds te Eindhoven standplaats hebbende notaris P.Daverveldt verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven op dertien juli daaraanvolgende in deel 971 nummer 62, inhoudende een kwijting voor de koopprijs, deels ingevolge een ruiling bij onderhandse akte gedagteekend 14 augustus 1935, geregistreerd te Eindhoven op 12 october daaraanvolgende,  overgeschreven in het gemelde hypotheekkantoor op 14 october daarna in  deel 990 nummer 341, inhoudende een kwijting voor de bedongen toegift en      overigens ingevolge verkoop en koop bij onderhandse akte , gedagtekend 13 october 1936 , geregistreerd te Eindhoven 18 december daaraanvolgende, overgeschreven ten gemelde hypotheekkantore op 21 december daarna in deel 1007 nummer 31. (Uit de verkoopakte van 12 november 1971.)

Verkoop: Op 12 november 1971 voor notaris van Schaijk in St Oedenrode wordt dit pand (perceel C4929) door mijn ouders verkocht aan mij Cor KEEREN voor  fl 30.000,00. Er wordt een “erfdienstbaarheid van voet en  kruiwagenpad” gevestigd voor het gedeelte dat achter Nieuwstraat 92 en 94 ligt zodat we er achter door konden met een auto vanaf de  Nieuwstraat.  Ik mocht ook een garage bouwen op het perceel achter  Nieuwstraat 92 en 94 (C4705) dat toen nog van mijn moeder was.  Ik heb het daarna verkocht aan de zus van Ricki Renders.

Nieuwstraat 96.  Geschiedenis: Het is gebouwd tegelijk met de andere maar op 10 augustus 1972 koopt mijn moeder “een strook grond gelegen aan de  nieuwstraat te Son en Breugel, deel uitmakend van het perceel C3322 ter grootte van ongeveer 41 centiaren (41m2) voor fl 820,00. Op de laatste  bladzijde van de akte is een tekening die aangeeft dat het gaat om een klein gedeelte van de tuin die tegenover ons cafe lag en dat werd  toegevoegd aan de gang van Nieuwstraat 96 zodat ze met een auto naar de achterkant konden komen denk ik. Waarschijnlijk is dit gedaan om het huis aantrekkelijker te maken voor de verkoop aan de familie Renders.  Hier woonde de familie Verbakel. Zoon Tinie. Later verkocht aan de familie      Renders.

Eindhovenseweg  7 en 9 

Eindhovenseweg 7  en 9.  Geschiedenis:Heden den 20 juni 1938  twintigsten Juni negentienhonderdachtendertig verschen voor mij Petrus Josephus Daverveldt notaris der Standplaats Eindhoven in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen De Heer Theodorus Maria van Boxtel koopman wonende te Son die verklaarde te hebben verkocht en in eigendom over te dragen aan de Heer Johannes Cornelis Doomen, cafe houder wonende te Son A 199, die mede verscheen en verklaarde te zijne behoeve te hebben gekocht en in eigendomsoverdracht aan te nemen. Bouwterrein kadastraal bekend gemeente Son sectie C nummer 2202 groot zes aren zeven en vijftig centiaren. Partijen verklaarden dat deze verkoop is geschied voor den  prijs van zevenhonderd vijftig gulden….Janus bouwde ook daar 2 huizen die ook weer verhuurd werden. Als ik me niet vergis woonde daar enkele jaren de familie van Happen.

Het “grootgrondbezit” werd nog uitgebreid want op 16 maart 1964  kochten J. C. Doomen  voor 3/4 en mijn moeder voor 1/4 voor fl 808,00  ” een perceel grond gelegen achter het pand Eindhovenseweg 9 te Son, uitmakende een ter plaatse afgepaald en afgescheiden gedeelte van het  kadastrale perceel, Gemeente Son en Breugel, Sectie C nummer 4176 ter  grootte van 3.29 are (329 m2).”

Antoon van de Venstraat 53

1955. Het laatste (twaalfde) huis dat mijn grootouders Doomen-van de Vorstenbosch bouwden in Son lag/ligt aan de Antoon van de Venstraat. Ze hebben er maar een paar jaar gewoond en zijn toen gaan wonen op Nieuwstraat 94 waar de "Bleke Bet" in had gewoond.
1955. Het laatste (twaalfde) huis dat mijn grootouders Doomen-van de Vorstenbosch bouwden in Son lag/ligt aan de Antoon van de Venstraat. Ze hebben er maar een paar jaar gewoond en zijn toen gaan wonen op Nieuwstraat 94 waar de “Bleke Bet” in had gewoond.
1957 Opa en oma Doomen - v d Vorstenbosch voor de garage naast hun huis in de Antoon v d Venstraat. Wat voor auto is dit?
1957 Opa en oma Doomen – v d Vorstenbosch voor de garage naast hun huis in de Antoon v d Venstraat. Wat voor auto is dit?

 Antoon van de Venstraat 53. Geschiedenis: Op 10 september  1954 verkoopt de gemeente Son en Breugel aan 15 personen bouwpercelen aan de Zandstraat, de Beatrixstraaat en de Antoon van de Venstraat. Mijn opa en oma kopen het perceel gelegen aan de Antoon van de Venstraat 53,  groot ongeveer 5.28 are voor fl 1.055,40. Ze bouwen samen met “meester” van Opstal 2 onder een kap op dit en het aangrenzende perceel. Van Opstal was onderwijzer op de lagere school die achter de woningen was gelegen. Een van de voorwaarden die de gemeente stelde aan de kopers dat ze voor 10 september 1955 (dus binnen een jaar) de fundamenten voor de bouw van een woning moesten hebben gelegd. Voor ons wat dit niet nodig want ze waren al aan het bouwen. Ik herinner me nog dat we hier ‘s avonds vaak naar toe gingen om televisie te kijken want wij hadden dat nog niet. Opa en oma hebben er niet lang gewoond. Ze gingen weer terug om in Nieuwstraat 94 te  wonen nadat de “Bleke Bet” eruit gezet was.

Stamboom 1639 – 2014