02_1667_Wilhelmus_KeerenXHeijnen

    Gen. 2

De hieronder volgende gegevens zijn gecontroleerd en waar nodig verbeterd en aangevuld door Jan H. Hansen (JHH) . Jan is archivaris en historisch en genealogisch onderzoeker en heeft het onderzoek in mijn opdracht uitgevoerd gedurende april – mei 2011. 

 Wilhelmus (Wilm) KEREN, ged. Helden 7 april 1667, overl. ald. in het Dorp 20 mei 1729     Ouders
Huwt 1X Helden 12 januari 1709 (get. Joannes Kern, Joanna Versondert) met Cornelia (Neul) HEIJNEN,[1]  [1]  Geinen is fout. ged. Helden 11 januari 1677,[2] overl. Helden Panningen 19 mei 1719;[3]
Dochter van: Jacobus Heynen en Joanna Versondert;
Kinderen uit dit huwelijk
1     Jacobus Kern, ged. Helden 14 juni 1710 (get. Jacobus Kern, Elisabetha Gom­mans), gevormd te Helden door de bisschop van Roermond 11 oktober 1717,[4] overl. Helden Dorp 16 mei 1729.[5]  Ovl 16 mei 1729 Helden dorp
2    Maria Kern, ged. Helden 7 maart 1712 (get. Henricus Kern, Sibilla Heinen), gevormd te Helden door de bisschop van Roermond 11 oktober 1717,[6] overl. ald. 27 januari 1719 als “een kint van Wilm Keiren”.  Ovl 27 jan 1719 Helden
3   Joannes Keiren, ged. Helden 18 januari 1714 (get. Joannes Keiren, Joanna Versondert), volgt IIIc.    Huwelijk
4   Henricus Keeren, ged. Helden 19 december 1715 (get. Theodorus Keren,[7] Elisabeta Segers), overl. na 14 augustus 1739.  Ovl na 14 augustus 1739
Bijzonderheden: Deze Wilhelmus was een laat bloeier; hij was 41 toen hij voor de eerste keer trouwde en 54 toen hij voor de tweede keer trouwde.Voetnoten JHH:  

    [1]  Geinen is fout.     [2]  Zij was van een tweeling.     [3]   Dus waarschijnlijk niet in het kraambed.      [4]   DTB‑register parochie Helden inv.nr. 60‑7, Lijst met gevormden te Helden dd. 11 oktober 1717 door de bisschop van Roermond Angelus d’Ongnys.      [5]   Als “Jacobus Keiren juvenis” [= jongeman]. Hij kan dus ook geen peter meer zijn in 1738.      [6]   DTB‑register parochie Helden inv.nr. 60‑7, Lijst met gevormden te Helden dd. 11 oktober 1717 door de bisschop van Roermond Angelus d’Ongnys.      [7]   Hij is m.i. een neef van het kind nl. een zoon van Jacobus K. x Joanna Gielen, geb. 1702.

Huwt 2 x Helden 6 mei 1722 (get. Theodorus Kern, Cornelia Driessen) met Anna DRIESSEN, ged. Helden 19 juli 1687, overl. ald. 18 september 1728;
Dochter van: Andreas Driessen en Elisabeth Teuwen.
Kinderen uit dit huwelijk
1  Andreas Keiren, ged. Helden 22 april 1723 (get. Jacobus Keiren, Joanna Dries­sen), begr. Maasbree 23 januari 1759.  Begr 23 januari 1759 Maasbree
2  Cornelia Keiren, ged. Helden 12 december 1727 (get Jacobus Keiren namens Henricus Keiren,[8] Maria Drijssen), overl. Helden Huib 26 augustus 1759.  Ovl 26 augustus 1759 Helden Huib
Bijzonderheden LK: 1729 Gezinssamenstelling: (LK) 3 zonen boven 10 jaar (Jacobus, Johannes, Henricus), 1 dochter boven 10 jaar (Maria), 1 zoon onder 10 jaar (Andreas) en 1 dochter onder 10 jaar (Cornelia).  Januari 1739 Gezinssamenstelling (LK): worden bij ene Jacob KEIREN (haemmaker) 1 man, 2 verwanten, 2 zonen en 2 dochters geregistreerd. Geen “kneghten” en geen “meijden”. In totaal dus 7 personen waarvan boven 60 jr=1 ;kinderen onder 12 jaar = 4, ergo 3 tussen 12 en 60. Nadere gegevens omtrent huwelijk, naam vrouw en namen e.d. van de kinderen ontbreken. Wel moet zijn vrouw reeds overleden zijn want zij staat niet vermeld. En wie zijn die verwanten? Verder onderzoek is noodzakelijk. Opm: Het kan niet zijn oom Jacobus zijn want die was toen al 10 jaar dood. Het is ook onwaarschijnlijk dat het de oudste zoon was. In de eerste plaats zijn er geen gegevens gevonden over een huwelijk, kinderen, overlijden maar ook was hij in 1739, pas 29 jaar oud en hoewel het natuurlijk niet onmogelijk is om op die leeftijd 4 kinderen te hebben zouden we toch minstens 1 doop hebben moeten vinden. Laten we eens kijken wie er van de hele Keeren/Keiren/Kern clan in leven is in 1739: Zeker in leven in 1739:  Zoon Jacobus 29 jaar, Henricus 25 jaar, Andreas 16 jaar Dochter Cornelia 11 jaar Waarschijnlijk in leven in 1739: ?” Aangezien de vader en de moeder overlijden binnen een jaar en de vader ook nog 4 dagen na het overlijden van zijn broer Jacobus zijn de kinderen nu dus wees. Zij worden nu ondergebracht in het gezin van de oudste zoon van de broer van hun vader (Theodorus ) dan wel onderhouden zij daarmee zeer nauwe betrekkingen. Dit blijkt o.a. uit dat Henricus (ged. 1715) als getuige bij de doop van zijn dochter Joanna (1745) niet eerst een van zijn (half-) broers c.q. zusters neemt maar de vrouw van Theodorus, oudste zoon van Jacobus , broer van zijn vader. Bovendien neemt hij in 1749 als getuige bij de doop van zijn dochter Jacoba weer niet een van zijn (half-) broers of zussen maar de vrouw van van de oudste zoon van Theodorus en Cornelia Korsten , m.a.w. de vrouw van Joannes “. Bijzonderheden JHH: De “gezinssamenstelling” uit 1729 c.q. 1739 kon niet worden gecontroleerd aangezien mij de bron niet bekend is.  Hetgeen LK zegt over de opvang van de weeskinderen door hun oom is zeer wel mogelijk.    [8]    Hij is m.i. de grootvader van het kind en geen zoon van het echtpaar Keeren-Jacobs

Stamboom 1639 – 2014