04-1741_Joannes_KeerenXGielen

     Generatie 4

 

Joannes Keelen (Keeren, Keren, Keiren), ged. Baarlo 15 maart 1741, wonende te Baarlo, te Helden op Stogger en in het Dorp, zadelmaker,[1] schepen van Helden 1785-1786, overl. ald. 14 juli 1788;[2]     Ouders
tr. Helden 17 mei/juni 1767 (get. Jacobus Keeren, Catharina Gielen) met Maria Gielen, ged. Helden 27 augustus 1741, overl. ald. 10 maart 1811;[3]     2015-07-28: In de huwelijks klapper van Helden op Bruidegom 1628-1798 op blz 84 staat het huwelijk als 17 mei 1767.
Dochter van: Theodo­rus Gielen en Petronella van Nienhuijss.     Ouders
Kinderen uit dit huwelijk
1    Jacobus Keeren, ged. Helden 8 mei 1768 (get. Henricus Keeren, Catharina Gielen), overl. ald. 1 mei 1799; tr. Helden 14 februari 1798 met dispensatie van één roep (get. Franciscus Keiren, Joanna van Knippenbergh) met Anna Maria van Knippenbergh, geb. rond 1764. Huwelijk 
2   Petronella Keren 26-maart-1770 Helden. Get. Theodorus GIELEN , broer van moeder en Agnes WIJNEN ,vrouw van oom Henricus (LK). Kerkelijk huwelijk; 14 april 1796 te Helden, get; Agnetis KEEREN en Marcellus ENGELS. Huwt op 03-juni-1796 (wet) te Helden met Theodorus ENGELS. Geb. 3 december 1767 Helden Ovl. 17 maart 1838 Helden. Zoon van Gerardus Engels en Maria Catharina Gommans. Uit dit huwelijk:  1. Maria Geb: 24 augustus 1804 te Helden .   Ovl: 10 sep 1804 Helden. Ovl 5 juni 1832 Helden
3   Henricus Keiren Ged. 06-februari-1772 Helden, Stogger. Doopgetuigen: Franciscus GEELEN/GIELEN, broer van moeder  en Joanna KEIREN, zuster van vader. Huwelijk 
4   Joannes Keren 18-oktober-1773 Helden, Stogger. Get. Henricus WIJNEN, broer van Agnes (moeder van bruidegom) en Gertruda CROMMENTUYN. Huwelijk 
5   Maria Agnes Keiren 07-oktober-1775 Helden. Get bij doop: Theodorus GELEN en Geradus WIENEN, broer van Agnes (3B) en Henrica GERLINGS (LK).JHH: Maria Agnes Keiren, geb. Helden Stogger 7 oktober 1775, ged. Helden 7 oktober 1775 (get. Theodorus Gelen namens Gerardus Wienen, Hendrina Gerlinghs), overl. Blerick 8 juni 1854; tr. Helden 2 mei 1798 (get. Gerardus Deintjens, Anna Maria Keiren) met Sebastianus Deintjens, ged. Blerick 8 oktober 1772; overl. vòòr 8 juni 1854; zoon van Jacobus Dentjens en Aldegondis Hillen.Uit dit huwelijk o.a.?: a) Aldegondis Denkens, geb./ged. Blerick 31 januari 1799 (get. Jacobus Denkens, Maria Gelen), overl. ald. 30 juli 1832; tr. Maasbree 5 september 1826 met Petrus Hendrix, ged. Horn 7 februari 1793, akkerknecht en akkerman, hij hertr. met Joanna Catharina Verbong en met Johanna Gubbels; zoon van Jacobus Henderix en Beatrix Timmermans. Huwt op 02-mei-1798 te Helden met Sebastian DEINTJES /DEINTJENS/ DENTJENS/ REINTJES/ DENCKENS. Ged. 8 oktober 1772 te Blerick (TH). Ovl. 18 juni 1851 te Blerick. Zn van Jacobus en Aldegonda HILLEN. Partner Agnes KEEREN soms ook Agnes KEIREN. Relatie: echtgenoot. (GEN). Get bij het kerkelijk huwelijk: Anna Maria KEIREN  en Gerardo DEINTJENS. Uit dit huwelijk:

 1. Aldegonda, geb 31 jan 1799 te  Blerick Ovl. 30 juli 1832 te Baarlo. Zij trouwt op 05-september-1826, Maasbree met Petrus HENDRIX, geb??, Horn. Ovl. na vrouw. zoon van Jacobus en Beatrix TIMMERMANS. Bij het overlijden van de dochter  Aldegonda (30 JULI 1832) staat de moeder vermeld als Maria Agnes KEREN.
 2. Johanna Maria Geb. 22 augustus 1800 te Blerick.
 3. Johannes Geb 23 mei 1802 Blerick. Ovl. 3 juni 1802 Blerick.
 4. Johannes Geb.3 september 1803 Blerick. Johannes trouwt op 8 februari 1858 (54 jaar oud) in Kessel met Josephina HUBGES Geb: 24 januari 1815 te Breijel (D)  B: tapster, wed van Antoon Sanders, dochter van Theodoor Hubges en Maria Catharina Gotzen.
 5. Jacques DENTJENS G: 16 okt 1805 Maasbree.
 6. Henri DENTJENS G: 7 mei 1808 Maasbree
 7. Jacobus Geb. 7 mei 1808 te Blerick (TH)  ” Op 9 februari 1834 wordt te Bergen aangifte gedaan door Sebastiaan DEIJNTJES vader van de overledene, haammaker, wonende te Blerick dat op 11 december 1833 in Bergen is overleden Jacobus DEIJNTJES, oud 27 jaren, geboren te Blerick, van beroep akkerman, wonende te Blerik, ongehuwd. Zoon van Sebastiaan en Agnes KEEREN beide in leven in 1834.” (KOPIE).
 8. Henrij/Henricus Geb.7 mei 1808 te Blerick. Ovl. 17 juli 1814 te Blerick. Hier is de moeder vermeld als Marie Agnes KEEREN
 9. Johanna Maria Geb. 21 januari 1810 Blerick. Huwt 10 mei 1839 te Maasbree met ??. (TH)
 10. Catharina Geb. 29 oktober 1813 te Blerick. Ovl. 2 jul 1876 Venlo Huwt op 13 februari 1860 te Horst met Johan PETERS. Geb 18 december 1818 te Venlo. Zn v Hendrik en Elisabeth Seelen.
 11. Maria, Geb. 6 maart 1816 te Blerick (TH), Ovl. 18 juni 1866 te Blerick.(GEN) Huwt op 11-april-1850, Maasbree met Jacobus VOSTERMANS, geb. 01-oktober-1810, Blerick, zoon van Peter en Maria DRIESSEN.
 12. Theodora Geb 15 september 1818 te Blerick. Ovl  11 september 1883 te Blerick (TH). Huwt op 20 juni 1843 te Maasbree met Gerardus JANSSEN Geb. 1 september 1817 te Wanssum. Zn v Wilhelmus en Joanna VERMIJLICK.
 13. Hendrik DENTJENS G: 1821 Blerick O: 25 mei 1874 Ottersum
Ovl 8 juni 1854 te Blerick (GEN)
6   Franciscus Keeren 19-november-1777 Helden. Get. Servaas GIELEN, broer van grootvader van moeder’s zijde en Catharina WIJNEN, zuster van Agnes  (LK). Huwelijk 
7   Joanna Keiren Ged 30-oktober-1780 Helden. Doopgetuigen: Direik GIELEN, broer van de moeder en Joanna KEIREN, zuster van vader.  Huwt op 03-september-1805 te Helden met Silvester BRUMMANS, geb. 27-september-1778 Helden, zoon van Jean BRUMMANS en Jeanne VERVOORT. Get: Franciscus KEIREN  en Catharina BRUMMANS Landbouwers Uit dit huwelijk:

 1. Jeanne Geb 9 november 1806 te Helden.
 2. Petronelle Geb.11 december 1808 te Helden.
Ovl
Bijzonderheden:  Woonplaats(en): Helden, Stogger 1772 (vermeld bij de geboorte van Henricus)JHH 11 september 1757 Schepen Dirck Gommans en Thonis Wilms verklaren op 1 september jl. in het huis van president schepen Jan Gielen te zijn geroepen in aanwezigheid van diens neef Dirck Gielen. Jan Gielen verklaarde te willen dat Dirck Gielen aan zijn dochter Catharina Gielen als doopgift zou geven 400 gl. Roermonds staande t.l.v. Jan Joosten aan de Capelle alhier. Verder ook aan Frans Gielen en Maria Gielen, ook kinderen van Dirck vnd. ieder 100 pats. staande t.l.v. scholtis Smolders. Verder aan de drie vnd. kinderen 300 gl. Roermonds t.l.v. Hendrick Verhaegh. Verder aan deze drie kinderen voor de uitzet ieder 2 malder rogge, een malder boekweit, een vierdel spek en een bed c.a. en een koe. Verder wenste Jan Gielen dat vnd. Dirck Gielen zou geven als doopgift aan Sill Gielen zoon van Peter Gielen 100 pats. staande t.l.v. het erf van Peter Heijnen in den Huijshoeck; iden aan dezelfde Sill Gielen 28 pats staande t.l.v. Peter Sijben te Neer. Tenslotte wenste Jan Gielen dat Dirck Gielen 100 gl. voor zielmissen zou uitgeven. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 182)11 juni 1782. Het echtpaar Joannis KEIREN en Maria GIELEN en zijn zuster Joanna KEIREN, kinderen van Hendrik KEIREN en Agnes WIJNEN, kopen van het echtpaar Marten GOMMANS en Johanna BECKERS een stuk landbouwgrond gelegen “op ‘t Straetje” grenzend aan hun “moeshoff” en begrensd door “de Gemeene kerckpadt” voor 245 Cleefse Guldens.  Een “geadmitteerde Landt Meter” zal de exacte afmeting vastellen. Het aangekochte is alleen belast met een erfpacht van jaarlijkse rogge aan de armen en de kerk maar verder vrij. JHH 11 juni 1782 Marten Gommans en zijn echtgenote Joanna Beckers verkopen aan Joannes Keiren en zijn echtgenote Maris Gielen en zijn zuster Joanna Keiren, kinderen van wijlen Hendrick Keiren en Agnes Wijnen, een perceel bouw en weiland gelegen op ‘t Straetje, beginnende aan de moeshof van de comparanten veldopwaarts tot aan het gemene Kerckpadt naast enerzijds de erfgenamen van Wilm Peters en anderzijds de erfgenamen van Jan Jeucken, zo groot of klein, zoals door een geadmitteerde landmeter zal worden bevonden, jrl. belast met 2 malder rogge erfpacht aan de Kapelanie alhier en met een vat aan de Kerk alhier, voor 245 gl. Kleefs, waarmee teniet wordt gedaan een kapitaal van 150 gl. plus rente dat voornoemde Hendrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen, krachtens obligatie dd. 12 september 1764 te vorderen hadden op comparantens totale huis en erven. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 554)1786 Volkstelling. Gegevens gezinssamenstelling 1786 (LK): Bij Joannes KEIREN worden geregistreerd; 4 mannen boven 12 jaar (vader en 3 zonen); 3 vrouwen boven 12 jaar (moeder,1 dochter en 1 dienstmeid?); 1 man onder 12 jaar (zoon) en 2 vrouwen onder 12 jaar (dochters).18 december 1788. Maria GIELEN,(5 maanden) weduwe van Joannes KEIREN koopt voor 285 Cleefse guldens van de erven Gommans: 1e. ‘t Ouderlijk bouwvallig huis en schuur, op de Stogger, eertijds genaamd te Zutsen, tesamen ongeveer 3 morgen groot. Dit is blijkbaar afkomstig van de erven van Jenneke KEISKEN? en van de erven Hendricus KEIREN en 2e. Ongeveer 1 1/2 morgen land bezwaard met ; 1 mald, 4 vat 1 1/2 kan rogge aan de Capellarie, 1 vat rogge aan de armen, 3 vat, 1 cop, 3 kan rogge aan de kerk.
De erven Gommans hadden echter aan de kerk om de belastingen op te kunnen brengen nog meer land in onderpand gegeven. Nu ze echter dit stuk verkochten was de kerk bang dat de weduwe KEIREN dit niet meer op zou kunnen of willen brengen. Kapelaan Verhaegh als vertegenwoordiger van de kerk protesteert dan ook en verlangd van de weduwe een bijpand van tenminste 1 morgen. De weduwe gaat daar tenslotte mee akkoord, temeer daar haar man zaliger het voor zijn dood mondeling met de kerk is overeengekomen. Als pand stelt zij ter beschikking een stuk land gelegen “Capelwaerts op den hoeck van de Rijdt”.

 

JHH 18 december 1788 Marten Gommans met volmacht van zijn gezamelijke broers en zusters en verdere erfgenamen, geassisteerd door hun momber dd 14 oktober 1785, van hun voorouders Marten Gommans en zijn echtgenote Petronella Schreurs zaligers, verkopen aan Maria Gielen weduwe van Joannes Keiren hun ouderlijk buwvallig huis en schuur c.a. gelegen op de Stogger, vroeger genaamd Te Zeetsen, samen groot 3 morgen, naast enerzijds de erfgenamen Jenneke Jeucken, anderzijds de erfgenamen Hendrick Keiren, een voorhoofd de gemene straat en het andere hoofs verschillenden, nog een halve morgen in ‘t Onraeysevelt aan Hoffbosch naast enerzijds Engel Hilkens, anderzijds Matthis Nijssen en beide voorhoofden de gemene weg, zijnde deze beide percelen jrl. belast met een malder 4 vat 2 kop en een halve kan rogge pacht t.w. aan de Kapelanie alhier 1 malder 4 vat anderhalve kan, aan de Armen alhier met 1 vat en aan de Kerk alhier met 3 vat 1 kop en 3 kan, en met 2/4 deel van 7 1/8 d. Kleefs als cijns, voor 285 gl. Kleefs. Vervolgens verschijnt kapelaan R. Verhaegh, als voornaamste pachteigenaar, mede namens de Kerk en de Armen, en zegt dat de onderpanden niet voldoende zijn en eist dat de koopster nog een morgen extra daarvoor beschikbaar stelt, hetgeen zij doet met een morgen, hetgeen haar man zaliger reeds met de voornoemde pachtheffers overeen was gekomen, gelegen richting Kapel op de hoek van de Rijtt naast enerzijds den Hoogenwegh, anderzijds de erfgenamen Hendrick Keiren, een voorhoofd den Rijttwegh en het ander voorhoofd de weduwe Joannes Daniels. (RHCL, SA Helden inv.nr. 30, register van overdrachten 1786 1798, blz. 159) .

Voetnoten JHH :

    [1]     Bij het huwelijk van zijn dochter Joanna in 1805 wordt gezegd dat hij tijdens zijn leven van beroep “sellier” [= zadelmaker] was!      [2]    46 annorum.       [3]       Overleden als “… Marie Gielen, née à Helden départe­ment de la Roer, âge de soixante treize ans, professi­on de cultivatri­ce demeurant à Helden fille de …[niet ingevuld] …”, en ook niets over het feit dat ze weduwe was; maar de leeftijd klopt!!

Stamboom 1639 – 2014